Alkenlaan / Pelikaanweg

Het IJsselcollege krijgt een geheel nieuw schoolgebouw aan de Pelikaanweg. Dit schoolgebouw vervangt een aantal locaties van het IJsselcollege, waaronder de locaties aan de Alkenlaan en de Kanaalweg. Ook komt er aan de Pelikaanweg een nieuwe sportaccommodatie. Tijdens de bouw is er een gewijzigde verkeerssituatie.

Volgorde

Allereerst gaan we het huidige Comenius College slopen. We verwachten hier begin 2015 mee te kunnen starten. De leerlingen van deze school gaan naar de unilocatie Lijstersingel. Nadat de bebouwing van het Comenius College weg is, beginnen we met de bouw van het nieuwe IJsselcollege. Als alles meezit, is het nieuwe schoolgebouw van het IJsselcollege in het tweede deel van 2016 klaar. De leerlingen van het IJsselcollege kunnen dan verhuizen. Vervolgens gaat het oude pand van het IJsselcollege plat om plaats te maken voor een sportaccommodatie.

Plangebied

Het gebied dat we herontwikkelen, grenst aan de zuidzijde aan de singel langs de Reigerlaan. Aan de oostzijde vormt de Alkenlaan de grens. De twee basisscholen zijn aan de noordzijde de grens en aan de westzijde de bestaande singel achter de bebouwing van de Kerklaan. De beide wegen (Alkenlaan en Pelikaanweg) maken ook deel uit van het plangebied.

Visie

Bij de planvorming hebben we rekening gehouden met de bestaande identiteit van dit gebied: ‘bebouwing in het groen’. Deze identiteit blijft behouden. We moeten voor de herontwikkeling bomen kappen, maar we planten hier nieuwe voor terug. De Pelikaanweg krijgt een aansluiting op de Alkenlaan en wordt groen aangezet. De hoeveelheid oppervlaktewater wordt niet verkleind. De entrees van de school en de sporthal liggen aan een plein en zijn met een ‘loper’ aan elkaar gekoppeld. De langzaamverkeerroute loopt langs de school richting de Reigerlaan.

Impressie toekomstige situatie

Het schoolgebouw komt aan de westzijde van de Pelikaanweg. Hierin komen zowel vmbo als mavo/havo/vwo. De hoofdentree is aan het schoolplein/de ‘loper’, de nevenentrees liggen aan de achterkant van het gebouw. De maximumhoogte is conform het bestemmingsplan 17 meter. De maximumhoogte voor de sporthal is conform het bestemmingsplan 24 meter. Ook de hoofdentree van de sporthal ligt aan de ‘loper’.

Te downloaden:

Naar boven