Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Waterschappen zuiveren het rioolwater zodat het schoon genoeg is voor terugkeer in het oppervlaktewater. 

Hoe werken afvalwaterzuiveringsinstallaties? 

Via tientallen rioolgemalen en vele kilometers persleiding belandt het afvalwater vanuit de gemeentelijke riolering bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s). Die installaties halen het grove vuil eruit (voorbezinking), waarna het water biologisch gezuiverd wordt met behulp van bacteriën en zuurstof. Het schone water komt dan weer in rivieren, sloten en plassen terecht. Het zuiveringsslib dat achterblijft wordt, indien mogelijk, gebruikt om groene stroom mee op te wekken.

Biologisch zuiveren met bacteriën

Bacteriën doen het meeste werk in een afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi). Nadat het afvalwater is ontdaan van hout, plastic en ander grof vuil, worden er in een contacttank grote hoeveelheden bacteriën (actief slib) aan het vuile water toegevoegd. Het afvalwater stroomt samen met het actieve slib een beluchtingstank in. Door zuurstof aan het afvalwater toe te voegen zijn de bacteriën in staat de schadelijke stoffen in het afvalwater af te breken (op te eten). Het mengsel gaat vervolgens naar zogenaamde nabezinktanks. In deze grote, ronde tanks zakt het slib naar de bodem en stroomt het gezuiverde water over de rand. Het water is nu klaar om in het oppervlaktewater (meestal de rivier) geloosd te worden.

Verwerken van zuiveringsslib

Een deel van het bezonken slib (met bacteriën) gaat terug naar de contacttank, waar de bacteriën opnieuw hun werk doen. Tijdens het zuiveringsproces hebben de bacteriën zich vermenigvuldigd. Het teveel aan slib wordt ontwaterd en soms vergist. Door het vergisten ontstaat biogas, waarmee groene stroom wordt opgewekt, die weer gebruikt wordt voor het zuiveringsproces. Zo wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties in Capelle aan den IJssel

Het afvalwater uit de Capelse wijken Oostgaarde, Schollevaar, Hoofdweg en een gedeelte van Rotterdam-Zevenkamp gaat naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Groenedijk. Het afvalwater uit de overige wijken binnen Capelle wordt gezuiverd in de awzi Kralingseveer. Beide awzi’s zijn van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Naar boven