Een aanbieder die een Wmo-maatwerkvoorziening wil leveren, moet een raamovereenkomst sluiten met de gemeente.

LET OP: Een aanbieder die zich aanmeldt na 1 juli 2019 komt niet in aanmerking voor een overeenkomst, tenzij:

  • (i) Opdrachtgever vaststelt dat het aanbod van de betreffende ondernemer ondersteuning betreft waarvoor een tekort aan aanbod bestaat om de volledige ondersteuningsvraag af te dekken, of
  • (ii) Opdrachtgever vaststelt dat het aanbod van de betreffende ondernemer uniek is en nog geen deel uitmaakt van het al gecontracteerde aanbod.

Als de aanbieder voldoet aan de gestelde eisen. kan hij aangeven welke maatwerkvoorziening(en) in pakket(ten) hij wil leveren. Het betreft de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen:

  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Maaltijd ondersteuning
  • Verzorging kinderen
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Persoonlijke verzorging

U vindt hieronder informatie hoe u zich kunt aanmelden voor een overeenkomst. De aanmelding kunt u sturen naar wmozorg@capelleaandenijssel.nl