Vanaf 18 april voert de gemeente groot onderhoud uit aan de rondweg; vanaf de rotonde Vrijheidsdans tot de rotonde Beatrijs Erf. Als de werkzaamheden klaar zijn, verlagen we de maximale snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur. Hiermee bevorderen we de verkeersveiligheid. De werkzaamheden doen we in fases en duren ongeveer 1 jaar. Woningen, winkels en het benzinestation blijven altijd bereikbaar.

De wijk Schollevaar bestaat ongeveer 40 jaar. De riolering en de stadswarmteleidingen zijn aan het einde van de levensduur. Om de veiligheid en de garantie op een warm en comfortabel huis te garanderen, is onderhoud noodzakelijk. Tegelijkertijd voeren we diverse andere werkzaamheden uit, zoals het ophogen van de straten en het verbreden van parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden doen we in fases. Op het de onderstaande kaart geven we aan wanneer we waar bezig zijn. In de fases 1 en 2 vervangt Eneco de stadswarmteleidingen. De woningen in de buurt, de winkels aan de Maria Danneels Erf en het benzinestation aan de Burgemeester van Dijklaan blijven te allen tijde bereikbaar. Afhankelijk van de fase waarin we werken, moeten bewoners omrijden. Dit wordt tijdig met borden aangegeven.

Plattegrond met fasering werkzaamheden Vrijheidsdans
Fasering werkzaamheden Vrijheidsdans
Plattegrond met de fasering en planning van de werkzaamheden rondweg Vrijheidsdans - Beatrijs Erf. Planning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

De werkzaamheden worden in zes fases uitgevoerd

  • Fase 1 (tussen april tot juni 2023): Vrijheidsdans
  • Fase 2 (vanaf juni tot september 2023): Vrijheidsdans
  • Fase 3 (vanaf juni tot september 2023): Vrijheidsdans-Zwaarddans
  • Fase 4 (vanaf september 2023): Reidans-Filomeentje Erf
  • Fase 5 (gereed na fase 4, maart 2024): Beatrijs Erf
  • Fase 6 (gereed na fase 5, april 2024): Hoofdweg-Burgemeester van Dijklaan

Verbeteren verkeersveiligheid

Bewoners en het wijkoverlegplatform (WOP) Schollevaar deden jaren geleden de oproep om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hier werkt de gemeente maar wat graag aan mee. De rotondes op de Burgemeester van Dijklaan zijn hiervan een goed voorbeeld. Om die reden brengen we de maximale snelheid op de rondweg Vrijheidsdans – Beatrijs Erf terug naar 30km/uur.

Informatie naar bewoners

Alle bewoners - die aan de rondweg wonen - hebben vooraf informatie ontvangen per brief over de werkzaamheden. Tijdens een goed bezochte bewonersavond op 4 april, hebben we de plannen toegelicht. Bewoners konden vragen stellen en hun wensen en ideeën uiten. Deze suggesties hebben we zoveel mogelijk meegenomen in de definitieve plannen. Voorbeelden zijn het verbreden van de uitrit Lentedans en het aanleggen van een voetpad bij Minoes Erf.

Alle informatie is te vinden op de projectpagina van Capelle bouwt aan de stad(externe link).