Vanaf maandag 5 september tot en met 21 oktober is er groot onderhoud aan de kruising van de Burgemeester Schalijlaan en Dubbelspoor. Gedurende deze periode is de kruising volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit is nodig om het werk in één keer én veilig uit te voeren. Automobilisten en fietsers worden omgeleid.

In de Erasmustuin en de Filosofentuin worden in de komende periode de riolering en de stadswarmteleidingen vervangen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met energiebedrijf Eneco. Eneco is al sinds april bezig met het verleggen en vervangen van de warmteleidingen. Vanaf 5 september is de kruising aan de beurt. Om het werk efficiënt uit te voeren, start de gemeente tegelijkertijd met het vervangen van de riolering op de kruising.

Omleiding

Gedurende de werkzaamheden is de kruising volledig afgesloten voor al het verkeer. Met borden worden automobilisten en fietsers omgeleid.

Omleidingsroute Burgemeester Schalijlaan
Omleidingsroute voor automobilisten en fietsers

Bestemmingsverkeer

Verkeer vanuit Dubbelspoor wordt omgeleid via Smalspoor naar Breedspoor. Bewoners van de Filosofentuin kunnen aan de kant van het spoor de wijk uit.

Doorgaand verkeer

Verkeer vanaf de Hoofdweg naar Capelle Schollevaar en andersom gaat via de Burgemeester Bakkerlaan en de Burgemeester van Dijklaan richting de Hoofdweg. (Zie in bijgaande kaart de blauwe en rode route.)

Fietsers worden via de buurt Filosofentuin omgeleid. (zie in bijgaande kaart de roze route.)

De begraafplaats en het benzinestation blijven goed bereikbaar via de Hoofdweg.

Groot onderhoud

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud in de Filosofentuin. Na de kruising wordt de riolering in de Erasmustuin en Filosofentuin vervangen. De planning is om in april 2023 klaar te zijn. Daarna starten de werkzaamheden in het overige gedeelte van de Filosofentuin en in de andere straten van de Tuinenbuurt. Bewoners worden hierover ruim van tevoren geïnformeerd.

Meer informatie over dit project is te vinden op: www.capellebouwtaandestad.nl/filosofentuin(externe link).