Meer uitgaven en vanaf 2026 minder middelen van het Rijk. Ook in financieel opzicht staat de gemeente Capelle de komende jaren voor nieuwe uitdagingen. De in de voorjaarsnota van het Rijk aangekondigde 1 miljard euro extra voor gemeenten, jaarlijks en met ingang van 2027, biedt enige verlichting.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die vandaag is aangeboden aan de gemeenteraad om te worden vastgesteld. In de nota, waarin het college de toekomst van de stad en inwoners in beeld brengt, zijn voorlopig alleen onvermijdelijke aanpassingen opgenomen. Als bij het opstellen van de begroting meer duidelijk is over de financiële toekomst van de gemeente zullen nieuwe financiële beleidskeuzes aan de gemeenteraad worden voorgesteld.

Kaft van de Voorjaarsnota 2023 met hierop hoge gebouwen in Capelle met een plas water ervoor, de zon schijn fel achter de wolken.
Kaft Voorjaarsnota 2023, fotograaf Rogier Bos

Prijsstijgingen

Mondiale ontwikkelingen verklaren dat in de Voorjaarsnota verschillende voorstellen staan om de prijzen te verhogen. Zo is de prijs van arbeid en materialen wezenlijk toegenomen. Maar ook loonkosten lopen op als gevolg van de nieuwe CAO’s, waaronder die voor gemeenten. Hiermee is de Begroting 2023, zowel voor exploitatie als de kredieten, op het huidige prijspeil gebracht. 

Lasten

Daarnaast lopen de lasten op door investeringen in de stad en oplopende rentes. Om die reden wordt een aantal voorstellen met structurele gevolgen nader gewogen bij het opstellen van de volgende begroting.

Vacatures

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het lastig is om alle vacatures in te vullen. Voorgenomen beleid kan als gevolg daarvan niet altijd worden uitgevoerd. Opnieuw prioriteiten stellen is dan noodzakelijk om de basis op orde te houden en extra taken op te pakken.

Beleidsprogramma’s

Desondanks is het college erin geslaagd om de raad in de eerste helft van 2023 onder meer vier grote beleidsprogramma’s voor te leggen: het geactualiseerde Integraal Veiligheidsbeleid 2023 en de nieuwe programma’s Duurzaamheid, Wonen en Buitenruimte.   

Lees meer informatie over voorjaarsnota op de financiële pagina van de gemeente.