Welke impact heeft een onderneming op de wereld? Die vraag moeten veel bedrijven vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Duurzaam ondernemen wordt steeds minder vrijblijvend. Niet alleen omdat klanten steeds vaker willen weten waar een product vandaan komt, ook omdat overheden klimaatverandering willen tegengaan. De CSRD moet duidelijk maken of Europese bedrijven hun steentje bijdragen aan dit doel. In de verplichte duurzaamheidsrapportage presenteert een ondernemer aan de EU wat er precies gedaan is  op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor wie en vanaf wanneer?

De CSRD geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. De CSRD-richtlijn is namelijk een opvolger van de eerdere NFRD. Een belangrijk verschil tussen de twee regelgevingen is dat de CSRD gaat gelden voor veel meer bedrijven dan de huidige NFRD doet.

Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage ook verplicht voor grote bedrijven die nu niet onder de NFRD vallen. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande voorwaarden:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.

Online inleveren

De CSRD is een richtlijn die is aangenomen door de Europese Commissie en nu onderdeel is van Europese wetgeving. Hoe het duurzaamheidsverslag er precies uit moet zien, is nog niet bekend. Daar moet de EU nog over beslissen. Ondernemers moeten het verslag indienen in een online portal.