Capelle vervangt 518 onveilige bomen (31-07-2019)

Vanaf september vervangt de gemeente 518 bomen die een risico vormen voor de omgeving. Het gaat om bomen in de hele stad. Voor alle bomen die verdwijnen komt een nieuwe boom in de plaats. De operatie start in september en duurt tot halverwege december.

Controle veiligheid bomen

De vervanging wordt uitgevoerd na inventarisatie van Bomenwacht Nederland. Periodiek voeren deze bomenexperts boomveiligheidscontroles in Capelle aan den IJssel uit. Daarbij worden bomen gecontroleerd of deze bijvoorbeeld ziek zijn en risico’s voor de omgeving kunnen opleveren. Denk aan omwaaien en/of verlies van grote takken.

Vervangen bomen

Als blijkt dat een boom een gevaar vormt voor de omgeving is actie noodzakelijk. Als het kan worden bomen op dezelfde plek vervangen. Soms is dit onmogelijk door ruimtegebrek of vanwege kabels en leidingen die in de grond liggen. Dan is aanplant verboden en wordt een boom op een andere plek binnen de gemeente gecompenseerd. Bomen in een bosplantsoen die worden verwijderd worden niet herplant om zo de overige bomen voldoende ruimte te geven.

Met de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. heeft de gemeente afspraken gemaakt over de vervanging. De ‘natuurvrienden’ hebben aangedrongen op voldoende diversiteit in soortkeuze en verzocht de te vervangen bomen te merken. De gemeente neemt deze wensen mee in haar aanpak.

Werkzaamheden tussen september en december

Bomenwacht Nederland heeft 518 bomen in Capelle als risicovol bestempeld. Deze bomen worden tussen september en november dit jaar vervangen. De bomen worden gerooid en een nieuwe boom wordt hiervoor in de plaats aangeplant.

Daarbij gaat het om 181 bomen waarvoor voor de kap een vergunning moet worden aangevraagd en 337 bomen zogenaamde vergunningsvrije bomen. Deze bomen staan in  heel Capelle aan den IJssel. In de meeste gevallen worden slechts 1 of enkele bomen in een straat vervangen.

Lees meer op de website www.capelleaandenijssel.nl/aanpakrisicobomen. Ook vindt u hier een 3D-impressie van het aangezicht van de aangeplante bomen en de volwassen bomen.