Capelle onderhoud de bomen in de wijken (10-06-2020)

In de periode van februari tot december voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de bomen in de gemeente. In het najaar van 2019 hebben we voornamelijk de bomen in Middelwatering en Oostgaarde geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie hebben we bepaald welke maatregelen er per boom nodig zijn. 

Op de kaart kunt u zien of takken van een boom worden gesnoeid of dat de boom wordt Capelle vervangen. Als de boom wordt vervangen, dan wordt op de kaart ook aangegeven welk type boom hiervoor terugkomt.

Waarom onderhouden we de bomen?

We hebben de zorg voor het groen op straat, in de parken en de plantsoenen van Capelle, zo ook voor de bomen. Met regelmatige inspectierondes houden we de gezondheid van de bomen in de gaten. Deze inspecties laten we uitvoeren door externe bomendeskundigen. Zo kunnen we tijdig maatregelen treffen. Dit kan zijn het snoeien van takken, een nadere inspectie of vervanging. Ook kan het zijn dat aan een deel van de bomen die zijn geïnspecteerd geen onderhoud nodig is.

We snoeien om bomen op een gezonde manier te laten groeien. Ook snoeien we takken als die in de weg zitten bij een huis of een lantaarnpaal.

Jaarlijks vervangen we ook zieke en dode bomen. Als eigenaar van de bomen heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de bomen regelmatig geïnspecteerd moeten worden en maatregelen worden genomen om schade aan de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat merkt u ervan?

Er is weinig tot geen overlast bij het snoeien van de bomen. Bij het vervangen van bomen kan het voorkomen dat een gedeelte van de straat tijdelijk wordt afgesloten. We proberen ook hierbij de overlast zoveel mogelijk te beperken.