Meld misdaad

Vermoeden van drugsoverlast of prostitutie in uw straat? Of van uitbuiting van personeel? Maak er direct melding van!

Mail naar nietpluis@capelleaandenijssel.nl

De unit Veiligheid houdt zich ook bezig met criminaliteit die je niet direct ziet, maar waarover je in de media hoort. Heeft u een vermoeden? Gebruik uw gezond verstand. Lijkt iets te mooi om waar te zijn, dan is dit waarschijnlijk ook zo. Neem in dat geval contact met ons op! Met uw mail wordt vertrouwelijk omgegaan.

Meld misdaad anoniem

Op de website Meld Misdaad Anoniem van de politie kunt u zonder uw naam bekend te maken misdaad of criminaliteit melden.

Meld misdaad anoniem