Bouw & verbouw

Omgevingsvergunning

Doe een vergunningcheck of vraag direct uw vergunning aan.

Link

Welstandsbeoordeling

Laat uw bouwplannen beoordelen door het Q-team.

Link

Omgevingsloket

Ga direct naar het omgevingsloket voor uw vergunningcheck, welstandsbeoordeling of bouwaanvraag.

link

Overlast van bouw of sloop?

Overlast van nieuwbouw of verbouw? Of bouwen zonder vergunning?

link

Asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen moet u dit melden. Ook zijn er regels hoe u het moet verpakken.

link

Containers, steigers, werkterrein

Tijdelijk de openbare ruimte gebruiken voor een steiger, container of eco-toilet of een werkterrein inrichten?

link

Bodeminformatie

Bodemfunctiekaart, bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan.

link

Rioolaansluiting aanvragen

Vraag aansluiting op het gemeentelijk riool.

link