De gemeenteraad vergaderde op maandag 4 juli in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022. Ook stemde de gemeenteraad in met de wijziging van de ruimtelijke orde procedure en voorfinanciering van de plankosten van project Rivium District. Op 5 juli waren er twee raadsvergaderingen. De wethouders zijn benoemd en heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord besproken. Tijdens de tweede raadsvergadering van 5 juli zijn de raads- en burgerraadsleden benoemd en beëdigd. Later deze week leest u een korte terugblik.   

Uitslag digitale stemmingen gemeenteraadsvergadering 4 juli

AgendapuntOnderwerpVoorTegen 
6Wijziging ruimtelijke procedure en vóórfinanciering plankosten project Rivium District

Leefbaar Capelle, D66, VVD, SGP, Capels Bewoners Belang, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en SP (30 stemmen voor)

Belang van Nederland

(1 stem tegen)

Aangenomen
7Jaarstukken 2021

Leefbaar Capelle, D66, VVD, SGP, Capels Bewoners Belang, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, SP en BVNL (31 stemmen voor)

0 stemmen tegenAangenomen
8Voorjaarsnota 2022Leefbaar Capelle, D66, VVD, SGP, Capels Bewoners Belang, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, SP en BVNL (32 stemmen voor)0 stemmen tegen Aangenomen
8Amendement Tijdsinvestering in zorgelijke ontwikkeling jongeren  Ingetrokken
8Amendement Geef de Capelse jongere een consult bij een coach of een hulpverlener  Ingetrokken
8Motie Arbeidsmarktpositie statushouders en niet-westerse nieuwkomers   Ingetrokken
8Motie Ook voor de GGD een plek in de wijkLeefbaar Capelle, D66 (2 leden voor), VVD, SGP, Capels Bewoners Belang, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA , SP  en BVNL (30 stemmen voor)D66 (2 leden stemmen tegen)Aangenomen 
8Motie Verbeterde aanpak van eenzaamheid  Ingetrokken

Op 4 juli was raadslid Landzaad (VVD) afwezig. Raadslid Van Buuren (SGP) was aanwezig vanaf agendapunt 8. Bekijk(externe link) de agenda en vergaderstukken van de raadsvergadering van 4 juli in de raadskalender. En kijk(externe link) de vergadering terug per onderwerp of per spreker. 

Uitslag digitale stemmingen 1e gemeenteraadsvergadering 5 juli

AgendapuntOnderwerpVoorTegen 
5Voorstel tot het benoemen van wethouders voor de collegeperiode 2022-2026 – stemming tijdsbestedingsnorm wethouders

Leefbaar Capelle, D66, VVD, SGP, Capels Bewoners Belang, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, SP en BVNL (31 stemmen voor)

Aangenomen

Op 5 juli was raadslid Penterman (VVD) afwezig en kwam mw. Aktas (GroenLinks) later. Over personen is met stembriefjes gestemd. Deze uitslagen zijn niet opgenomen in dit overzicht.