In de ochtend van 14 december stond een deel van de straat Amstelkroon onder water. We deden dit met opzet om de Bufferblocks - die onder de grond zitten - te testen. Bekijk de video (externe link)om te zien waarom dit zo bijzonder is.

Zo’n twee jaar geleden zijn de Bufferblocks in de buurt Arica geplaatst. Een innovatief waterbergingssysteem waarmee Capelle aan den IJssel de primeur had. Nu - na twee jaar - testten we de werking ervan. We bootsten extreme neerslag na door de straat gedeeltelijk blank te zetten. Met een camera bekeken we de staat van de Bufferblocks. Zo toetsten we in de praktijk hoe goed het systeem neerslag bergt en vervolgens infiltreert naar de ondergrond. De resultaten geven ons nieuwe inzichten en die nemen we mee naar toekomstige projecten. Bekijk de video en zien hoe het werkt.

Grondwater op peil houden

Bufferblocks zijn grote betonnen blokken met een holle ruimte die overtollig regenwater opvangen, dat anders rechtstreeks via het riool wordt afgevoerd. Regenwater komt via de straatkolken in de holle ruimtes (berging). Daarna neemt de ondergrond het water langzaam op (infiltratie). Met Bufferblocks beperken we de overlast van extreme buien en houden we het grondwater op peil bij langere periodes van droogte. Hiermee biedt het systeem een oplossing voor de veranderingen in ons klimaat.

Bufferblocks houden grondwater op peil
Bufferblocks houden grondwater op peil

Klimaatadaptatie

In 2020 werkten wij samen met de bewoners van Arica-Amstelkroon en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan een project voor klimaatadaptatie. Dit is een duur woord voor hoe we beter omgaan met veranderingen in ons klimaat. Ook kregen we voor dit unieke project een financiële bijdrage uit het STARS2Cs-programma; een Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Lees meer over dit project op de website Capelle bouwt aan de stad(externe link).