Op ieder stembureau worden de stemmen geteld en vastgelegd in een proces verbaal. De processen verbaal kunt u per verkiezing per stembureau hier inzien. U kunt ze ook inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis.