Op ieder stembureau worden de stemmen geteld en vastgelegd in een proces verbaal. De processen verbaal kunt u per verkiezing per stembureau online inzien. Ook kunt u ze tijdens openingstijden op het gemeentehuis inzien.

Verkiezingen Waterschap