Contact

Burgemeester uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

 • Algemene beleidscoördinatie (bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid)
 • Openbare orde met APV
 • Brandweer en rampenbestrijding, met de Veiligheidsregio
 • Externe en internationale betrekkingen, stadspromotie, intergemeentelijke samenwerking en kabinet
 • Metropoolregio
 • Juridische zaken, vergunningen, AVG en Woo
 • Dienstverlening en verkiezingen
 • Participatie en burgerbetrokkenheid (als initiator en procesbewaker)
 • Wijkportefeuille Capelle-West

Nevenfuncties ambtshalve

 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbetaald       
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbetaald 
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbetaald 
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – onbetaald 
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) – onbetaald 
 • Lid Bestuurlijke Audit commissie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) – onbetaald 
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) – onbetaald 
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) – onbetaald 
 • Regionaal Portefeuillehouder mensenhandel Regio Rotterdam Rijnmond – onbetaald 
 • Lid Bestuur Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan – onbetaald 
 • Beschermheer Stichting Tileng, Capelle aan den IJssel – onbetaald 
 • Beschermheer Stichting Pallieter, Capelle aan den IJssel – onbetaald 
 • Beschermheer EMM (Capelse Muziekvereniging) – onbetaald 
 • Lid kerngroep Mayors for Peace – Nederland – onbetaald 
 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid – onbetaald 
 • Voorzitter VNG werkgroep Portefeuillehouder Toezicht en Handhaving – onbetaald 
 • Portefeuillehouder Aanpak mensenhandel VNG – onbetaald
 • Lid MD adviesraad strategische top Nationale Politie – onbetaald
 • Lid Taskforce Mensenhandel – onbetaald
 • Lid Raad van Inspiratie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) – onbetaald

Overige nevenfuncties

 • UEFA Match delegate – onkosten vergoed
 • Waarnemer scheidsrechters Betaald Voetbal– betaald
 • Voorzitter Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (Stichting ExTH) – betaald
 • Voorzitter Adviesraad Kwaliteitsbevordering van de Nederlandse Veiligheidsbranche – betaald
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland / Midden- en West Brabant – betaald
 • Lid Raad van Advies dienst Justis – vacatievergoeding
 • Lid Raad van Advies Raad voor Rechtsbijstand – betaald
 • Lid verkiezingsprocedurecommissie FNV - betaald