Contact

Burgemeester uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

 • Algemene beleidscoördinatie (bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid)
 • Openbare orde met APV
 • Brandweer en rampenbestrijding, met de Veiligheidsregio
 • Externe en internationale betrekkingen, stadspromotie, intergemeentelijke samenwerking en kabinet
 • Metropoolregio
 • Juridische zaken, vergunningen, AVG en Woo
 • Dienstverlening en verkiezingen
 • Participatie en burgerbetrokkenheid (als initiator en procesbewaker)
 • Wijkportefeuille Capelle-West

Nevenfuncties ambtshalve

 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbetaald
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbetaald
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam – onbetaald
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – onbetaald
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) – onbetaald
 • Lid Bestuurlijke Audit commissie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) – onbetaald
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) – onbetaald
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) – onbetaald
 • Regionaal Portefeuillehouder mensenhandel Regio Rotterdam Rijnmond – onbetaald
 • Lid Bestuur Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan – onbetaald
 • Beschermheer Stichting Tileng, Capelle aan den IJssel – onbetaald
 • Beschermheer Stichting Pallieter, Capelle aan den IJssel – onbetaald
 • Beschermheer EMM(Capelse Muziekvereniging) – onbetaald
 • Lid kerngroep Mayors for Peace – Nederland – onbetaald
 • Lid MD adviesraad strategische top Nationale Politie – onbetaald
 • Lid Taskforce Mensenhandel – onbetaald
 • Lid Raad van Inspiratie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) – onbetaald

Onbetaalde nevenfuncties gestopt per september 2022

 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid – onbetaald
 • Voorzitter VNG werkgroep Portefeuillehouder Toezicht en Handhaving – onbetaald
 • Portefeuillehouder Aanpak mensenhandel VNG – onbetaald

Overige nevenfuncties

 • UEFA Match delegate – onkosten vergoed
 • Waarnemer scheidsrechters Betaald Voetbal – betaald (inkomsten 2022 € 3.309)
 • Voorzitter Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (Stichting ExTH) – betaald (inkomsten 2022 € 2.933)
 • Voorzitter Adviesraad Kwaliteitsbevordering van de Nederlandse Veiligheidsbranche – betaald (inkomsten 2022 € 4.954)
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland / Midden- en West-Brabant – betaald (inkomsten 2022 € 1.602)
 • Lid Raad van Advies dienst Justis – vacatievergoeding (inkomsten 2022 € 600)
 • Lid Raad van Advies Raad voor Rechtsbijstand – betaald (inkomsten 2022 € 4.289 met reiskosten)
 • Lid verkiezingsprocedurecommissie FNV - betaald (inkomsten 2022 € 256)