Wijkoverlegplatform (WOP)

Alle 7 Capelse wijken hebben een Wijkoverlegplatform (WOP). In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Stichting Welzijn Capelle, Havensteder en de politie samen aan een prettige wijk. Hierbij volgen we een wijkgerichte aanpak. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van het WOP met de input van bewoners en ondernemers een Toekomstagenda  opstellen. Deze bieden zij aan de gemeente aan, die in samenwerking met maatschappelijke partners reageert met een Wijkuitvoeringsplan. Ieder WOP krijgt jaarlijks een budget voor activiteiten die de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk versterken. Een WOP vergadert 4 keer per jaar openbaar. Alle wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom.

Budget voor wijkleefbaarheid

Elk Wijkoverlegplatform (WOP) heeft een ‘wijkleefbaarheidsbudget’ voor acties. Het geld gebruiken de WOP’s om de sociale samenhang te bevorderen en de wijkleefbaarheid te vergroten. Van dit bedrag worden in veel wijken straatfeesten gegeven en activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Samenstelling Wijkoverlegplatform

In bijna alle Wijkoverlegplatforms (WOP’s) organiseren werkgroepen activiteiten en inventariseren ze knelpunten in de wijk. De WOP’s en werkgroepen worden gevormd door actieve bewoners. Bewonersondersteuners van Stichting Welzijn Capelle ondersteunen hen. De voorzitters van de werkgroepen en de voorzitter van het WOP vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB). 

Website Capelse wijken

De data van de overleggen en spreekuren van het Wijkoverlegplatform (WOP) vindt u terug op de door vrijwilligers opgezette en onderhouden website www.capelsewijken.nl en op de gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek.

De verschillende websites zijn: