Pers

Contactgegevens woordvoerders

Bert Tielemans

​Bert Tielemans is de woordvoerder voor onderstaande bestuurders en onderwerpen:

  • 1e woordvoerder - Burgemeester Peter Oskam – openbare orde, brandweer, rampenbestrijding, publiekszaken, stadspromotie, externe betrekkingen, metropoolregio, burgercontacten en communicatie
  • 1e woordvoerder - Wethouder Dick van Sluis – stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, omgevingswet, wonen, verkeer en vervoer, welstand- en monumentenbeleid
  • 2e woordvoerder - Wethouder Marc Wilson – buitenruimte, straatreiniging en afvalinzameling
  • 2e woordvoerder - Wethouder Nico van Veen – financiën en grondzaken
  • 2e woordvoerder - Wethouder Ans Hartnagel – integraal veiligheidsbeleid, leefbaarheid en sociale veiligheid

Ronald Brouwers a.i.

Ronald Brouwers is de woordvoerder voor onderstaande wethouders en onderwerpen:

  • 1e woordvoerder - Wethouder Ans Hartnagel – jeugdbeleid en -zorg
  • 1e woordvoerder  - Wethouder Harriët Westerdijk – werk en inkomen, participatiewet, armoedebeleid, sport en recreatie, kunst en cultuur (inclusief evenementenbeleid)
  • 1e woordvoerder - Wethouder Nico van Veen – duurzaamheid, deelnemingen, crematorium, facilitaire diensten
  • 1e woordvoerder - Wethouder Marc Wilson – WMO/AWBZ, sociaal domein, volksgezondheid, emancipatie, integratie, participatie, vrijwilligersbeleid, wijkgericht werken
  • 2e woordvoerder - Wethouder Dick van Sluis – onderwijs