Pers

Contactgegevens woordvoerders

Bert Tielemans

​Bert Tielemans is de woordvoerder voor onderstaande bestuurders en onderwerpen:

  • 1e woordvoerder - Burgemeester Peter Oskam – openbare orde, brandweer, bestrijden van rampen, publiekszaken, stadspromotie, externe betrekkingen, metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) , burgercontacten en communicatie, verkeer en vervoer
  • 2e woordvoerder - Wethouder Marc Wilson – buitenruimte, straten schoonhouden en afval inzamelen, welstand- en monumenten
  • 2e woordvoerder - Wethouder Nico van Veen – financiën en grondzaken, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
  • 2e woordvoerder - Wethouder Ans Hartnagel – integraal veiligheidsbeleid, leefbaarheid en sociale veiligheid, wonen

Ronald Brouwers (tijdelijk)

Ronald Brouwers is de woordvoerder voor onderstaande wethouders en onderwerpen:

  • 1e woordvoerder - Wethouder Ans Hartnagel – jeugdbeleid en -zorg
  • 1e woordvoerder  - Wethouder Harriët Westerdijk – werk en inkomen, participatiewet, armoedebeleid, sport en recreatie, kunst en cultuur (inclusief evenementenbeleid), omgevingswet, onderwijs
  • 1e woordvoerder - Wethouder Nico van Veen – duurzaamheid, deelnemingen, crematorium, facilitaire diensten
  • 1e woordvoerder - Wethouder Marc WilsonWmo/AWBZ, sociaal domein, volksgezondheid, emancipatie, integratie, participatie, vrijwilligersbeleid, wijkgericht werken