Pers

Contactgegevens woordvoerders

Bert Tielemans

​Bert Tielemans is de woordvoerder voor onderstaande bestuurders en onderwerpen:

  • Burgemeester Peter Oskam - openbare orde, brandweer, rampenbestrijding, publiekszaken, stadspromotie, externe betrekkingen, metropoolregio, burgercontacten en communicatie
  • Wethouder Dick van Sluis - stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, omgevingswet, wonen, verkeer en vervoer, onderwijs, welstand- en monumentenbeleid

Joachim Kost

Joachim Kost is de woordvoerder voor onderstaande wethouders en onderwerpen:

  • Wethouder Ans Hartnagel - integraal veiligheidsbeleid, leefbaarheid en sociale veiligheid, jeugdbeleid en -zorg
  • Wethouder Harriët Westerdijk – werk en inkomen, participatiewet, armoedebeleid, sport en recreatie, kunst en cultuur (inclusief evenementenbeleid)

Martine van der Plas

Martine van der Plas is de woordvoerder voor onderstaande wethouders en onderwerpen:

  • Wethouder Marc Wilson – WMO/AWBZ, sociaal domein, volksgezondheid, emancipatie, integratie, participatie, vrijwilligersbeleid, buitenruimte, straatreiniging en afvalinzameling, wijkgericht werken
  • Wethouder Nico van Veen – financiën en grondzaken, duurzaamheid, deelnemingen, crematorium, facilitaire diensten.