Wijkinformatiemarkt Fascinatio op woensdag 6 oktober (29-09-2021)

De gemeente organiseert woensdag 6 oktober van 16:00 uur tot 20:00 uur een informatiemarkt over actuele ontwikkelingen in de wijk Fascinatio.

Bij goed weer vindt de markt plaats buiten bij het Huis van de wijk Fascinatio Boulevard 466 plaats. Bij slecht weer binnen in het Atrium van The Rhino, Fascinatio Boulevard 866.

Huis van de Wijk Fascinatio

Huis van de Wijk Fascinatio.

Opening

Wijkwethouder Maarten Struijvenberg opent de informatiemarkt met een korte toespraak. Capellenaren, ondernemers en betrokkenen van maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom.

Deelnemers

Ook projectontwikkelaars die in de wijk projecten voorbereiden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn betrokkenen van het Wijkoverleg Platform (WOP), de opgaveteams Jeugd, Verkeer en Groen/Parkrand/Duurzaamheid en buurtpreventie aanwezig.

De gemeente is aanwezig met collega’s van Duurzaamheid, Mobiliteit, Onderwijs en Samenleving. De Green Business Club draagt van hun kant ook een steentje bij.

Meedoen

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd in gesprek te gaan en vragen te stellen aan betrokkenen. De gemeente verwacht veel inwoners met kinderen tijdens de markt. Daarom zijn er ook kinderactiviteiten, zoals een springkussen.