Voorstel Capels college: waterspeelplaats in Schollebos (27-02-2019)

Het Capels college van B&W stelt de gemeenteraad voor om waterspeelplaats ‘De Watervallei’ aan te leggen in het Schollebos, aan de rand van het evenemententerrein bij de klimpiramide. Het voorstel is gebaseerd op de vele reacties van Capellenaren. Zij hebben in januari en februari hun mening gegeven over 3 locaties die de gemeente voorstelde.

“Ik ben blij dat zoveel betrokken Capellenaren hun mening hebben gegeven. Dat is essentieel geweest voor het bepalen van de locatie die nu op tafel ligt.” - Wethouder Ans Hartnagel

Tijdens een druk bezochte informatieavond op 16 januari zijn 3 voorstellen voor mogelijke locaties gepresenteerd. Belangrijke uitgangspunten voor deze locaties waren een aantrekkelijke omgeving, een zonnige plek met ligweide, centrale ligging, goede bereikbaarheid en minimale hinder voor de omgeving.

Reacties Capellenaren

In totaal zijn 181 reacties binnengekomen op de voorgestelde locaties. De locatie aan het Hockeypad viel voor velen af, onder meer vanwege de korte afstanden tot de woningen in de buurt. Verder wees een grote groep paardenliefhebbers op de gevaren van de waterspeelplaats bij een ruiterpad. Uit de reacties blijkt dat een waterspeelplaats aan aan de westelijke zijde van het evenemententerrein in het Schollebos voor veel Capellenaren een goede optie is. Daar is bovendien al een klimpiramide, een speeltuintje en skatepark. Ook komt daar de work-out voorziening voor calisthenics en freerunning.

“Zo ontstaat een mooie plek voor sport, bewegen en plezier in de buitenlucht.” Wethouder Hartnagel

Commissie- en raadsvergadering

Een commissievergadering behandelt het locatievoorstel op 4 maart en de gemeenteraad tijdens de vergadering van 18 maart. De vergaderingen zijn openbaar. Als de gemeenteraad de locatie op 18 maart vaststelt, gaan we tot uitvoering over. We streven ernaar De Watervallei voor de zomer van 2019 in gebruik te nemen. Op de voorgestelde locatie zijn geen vergunningen voor de waterspeelplaats nodig.

Studies, voorstellen en reacties

Lees de locatiestudies, -voorstellen met de reacties van bewoners en de beantwoording op de www.Capellebouwtaandestad.nl.

Afbeelding van de leverancier die een indruk geeft hoe de waterspeelplaats eruit kan komen te zien