Voor uw agenda (10-01-2019)

De commissie bezwaarschriften en de Adviesraad Sociaal Domein vergaderen op dinsdag 15 januari 2019.

De commissie bezwaarschriften

Deze commissie vergadert op dinsdag 15 januari 2019, op het Werkplein 429. Zij behandelt de volgende bezwaarschriften:

  • 14.00 uur: vernieuwen entree woonblok de Koperwiek Rivierweg 24 tot en met 38;
  • 14.30 uur: tegen Wob-verzoeken (drie keer).

Voor de stukken die ter inzage liggen kunt u zich melden bij de receptie.

De Adviesraad Sociaal Domein

Deze Adviesraad vergadert op dinsdag 15 januari om 19.00 uur in het gebouw van PKN de Hoeksteen, Rivierweg 15.

Meer informatie vindt u op www.capelleaandenijssel.nl.