Update maatregelen coronavirus in Capelle (16-03-2020)

De landelijke aanpak om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan vraagt veel van de samenleving en ook Capellenaren. Wij werken samen met partners in de stad hard om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gemeentehuis, de afdeling Publiekszaken en de afdeling Sociale Zaken blijven open. We proberen zoveel mogelijk afspraken telefonisch en digitaal te laten doorgaan en verzoeken Capellenaren, afspraken die niet dringend zijn, te verzetten. We roepen iedereen op om gemeentelijke producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen via de website.

Het kabinet heeft gisteren aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport tegen de verspreiding van het coronavirus afgekondigd. Deze maatregelen gelden t/m maandag 6 april.

Gemeentehuis open

Het gemeentehuis, waaronder de publieksbalies van de afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken, blijven open. We proberen zoveel mogelijk afspraken telefonisch en digitaal te laten doorgaan. Capellenaren worden verzocht om hun producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. De rechtswinkel in het gemeentehuis is gesloten t/m maandag 6 april. Afspraken die niet dringend zijn, verzetten we naar een later moment. Bel voor afspraken zoals voor een geboorte- of overlijdensaangifte met telefoonnummer 14010. Het Capelse Klant Contact Centrum (KCC) is telefonisch via 14010 bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Ook via deze website en de social media kanalen Facebook, Twitter en Instagram blijft de gemeente bereikbaar. Capelse ambtenaren werken zoveel als mogelijk vanuit huis.

Buurtbus Capelle tijdelijk gestopt

De buurtbus Capelle met de lijnen 606 en 607 rijdt voor onbepaalde tijd niet. Dat betekent dat lijn 606 niet meer rijdt in Kralingseveer, Capelle-West en ’s-Graveland. Lijn 607 rijdt niet meer vanuit Schollevaar richting Capelle Centrum en Capelsebrug. De overige buslijnen van de RET rijden nog wel in Capelle.

Vergaderingen afgelast

Alle raads- en commissievergaderingen en externe bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente, waaronder bewonersavonden gaan t/m maandag 6 april niet door. Vanuit het Kabinet zijn alle bijeenkomsten met 100 of meer bezoekers verboden. We doen een dringend beroep op organisaties in Capelle om ook kleinere evenementen uit te stellen.

Horeca

Capelse eet- en drinkgelegenheiden zijn conform de maatregelen van het Kabinet gesloten t/m maandag 6 april. Handhaving controleert dit. De Capelse weekmarkt op donderdag is afgelast t/m maandag 6 april.

Onderwijs

Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten t/m maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Sociale Zaken IJsselgemeenten

Door het Coronavirus heeft Sociale Zaken IJsselgemeenten de dienstverlening aangepast. De betaling van uitkeringen en het behandelen van nieuwe aanvragen gaan gewoon door. 
De medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Persoonlijke gesprekken zijn afgezegd. Ook groepsbijeenkomsten, trainingen en huisbezoeken zijn afgezegd. Het contact met casemanagers gaat zoveel mogelijk per telefoon en e-mail. Ook als contact nodig is over een aanvraag, gaat dat per telefoon of e-mail. Er zijn alleen persoonlijke gesprekken als dat dringend nodig is en niet anders kan.
De balie van Sociale Zaken blijft tot 6 april dicht. De informatielijn helpt u graag per telefoon of e-mail. Bel naar 010 - 284 84 57 op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur. Of mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl.
Ook vindt u veel informatie en formulieren op www.ijsselgemeenten.nl.

Welzijn Capelle

Welzijn Capelle heeft de eerder genomen maatregelen aangescherpt. De fysieke dienstverlening is gestopt. Medewerkers werken vanuit huis en onderhouden contacten met de doelgroepen telefonisch en per e-mail. Alle Huizen van de Wijk, de KinderLabs in Schollevaar en Middelwatering, jongerenvoorzieningen, de wijkwinkels (incl. Schollevaar) en CAPSLOC zijn t/m 5 april gesloten. Lighthouse heeft aangegeven te stoppen met het uitdelen van voedselpakketten vanaf 1 april. De Voedselbank blijft voedselpakketten uitdelen en neemt nieuwe meldingen hierin mee. Voor de volledigheid verwijzen we naar de website van Welzijn Capelle. Capellenaren die kwetsbare en/of oudere mensen in hun omgeving zien waarbij het vermoeden bestaat dat deze afgesloten zijn van belangrijke levensbehoeften worden opgeroepen contact op te nemen met Welzijn Capelle via telefoonnummer 010 - 707 49 00 of stuur een mail.

Hygiëne

Wij roepen u op om sociale contacten te beperken en gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar te houden. De algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen met water en zeep, hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken blijven van kracht. Informatie van de Rijksoverheid wordt op de website van de Rijksoverheid (externe link) aangevuld. Hier vindt u ook vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen. Ook de site van het RIVM geeft veel informatie en antwoord op vragen. U kunt ook bellen naar het landelijk telefoonnummer 0800 - 1351 (van 8.00 tot 20.00 uur).