Onafhankelijk onderzoek proces Allsafe-pand (25-09-2019)

Het college van B&W van Capelle aan den IJssel laat een onafhankelijk extern onderzoek doen naar het proces van de totstandkoming van de vergunningverlening van het Allsafe-pand aan de Fascinatio Boulevard. Dat is ook de wens van de bewoners in het Wijkoverlegplatform Fascinatio (WOP) en de gemeenteraad.

Alle relevante documenten die betrekking hebben op de totstandkoming van de vergunningverlening van het Allsafe-pand zijn op deze link te vinden:

Ook eventuele toekomstige documenten plaatsen we hier.

Wethouder Nico van Veen: “Het college hecht eraan om de opdrachtformulering voor het onderzoek te beleggen bij een breed samengesteld gezelschap, met in ieder geval een aantal wijkbewoners en een delegatie van de gemeenteraad.”

Het college is samen met de directie van Allsafe en wijkbewoners in gesprek om te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de beleving rond het pand te verbeteren. Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden op 18 juli. Een tweede overleg vindt plaats op donderdag 26 september.

Met deze stappen werkt het college, samen met de wijk, aan het herstel van wederzijds vertrouwen tussen de inwoners van Fascinatio en de gemeente. Het onafhankelijk onderzoek wordt op korte termijn gestart, nadat de onderzoeksopdracht is geformuleerd. Bewoners uit de wijk worden via een brief geïnformeerd.