Noodverordening in regio Rijnmond van kracht (27-03-2020)

Op 26 maart 2020 heeft Ahmed Aboutaleb, de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de noodverordening afgekondigd. Zowel de politie als de handhavers van de gemeenten kunnen hiermee optreden als de regels om het coronavirus te bestrijden niet worden nageleefd. 

De Rijksoverheid heeft op 23 maart 2020 aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus. Deze zijn gericht op evenementen en samenkomsten. Ook vraagt de Rijksoverheid de burgers om zoveel mogelijk thuis te blijven, altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) te houden en sociale activiteiten en groepen mensen te vermijden.

Met de noodverordening "Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26 maart 2020" geeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vorm aan de aangekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening. Download de volledige noodverordening onderaan de pagina. 

Deze verordening is geldig in alle gemeenten die horen tot de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Dit zijn: Rotterdam, Nissewaard, Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Aanwijzingsbesluit noodverordening COVID-19

Het aanwijzingsbesluit zoals deze op 17 maart jl. is vastgesteld door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijft ook op deze noodverordening van toepassing.
Hiermee zijn ook alle bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) van alle gemeenten bevoegd per heden op te treden ter uitvoering van de noodverordening.
Download onderaan de pagina het aanwijzingsbesluit met daarin de aangewezen locaties in Capelle. 

Update 30 maart: Aangescherpte maatregelen

In de noodverordening van 30 maart 2020 zijn eerdere maatregelen uit de noodverordening van 27 maart jl. aangescherpt en nieuwe ingevoerd. Zo zijn er onder andere maatregelen voor campings en recreatieparken toegevoegd. Download de getekende noodverordening van 30 maart en de bijbehorende aanwijzingsbesluiten onderaan de pagina.

Update 16 april: Aanvulling op het huidige aanwijzingsbesluit

Dit betreft een aanvulling op het aanwijzingsbesluit zoals deze op 17 maart jl. is vastgesteld door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn nieuwe locaties toegevoegd en wijzigingen doorgevoerd.  Download de getekende noodverordening van 16 april en het bijbehorende aanwijzingsbesluit onderaan de pagina. 

Update 29 april: Aangepaste maatregelen

In regio Rotterdam-Rijnmond is sinds 29 april 2020 een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 30 maart. De nieuwe regels zijn het gevolg van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Download de nieuwe getekende noodverordening van 29 april en het bijbehorende aanwijzingsbesluit onderaan de pagina. 

Update 4 mei: Aanvulling op het huidige aanwijzingsbesluit

Dit betreft een aanvulling op het aanwijzingsbesluit zoals deze op 17 maart jl. is vastgesteld door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn nieuwe locaties toegevoegd en wijziging doorgevoerd.  Download de getekende noodverordening van 4 mei en het bijbehorende aanwijzingsbesluit hieronder.