Noodverordening in regio Rijnmond van kracht (27-03-2020)

Op 26 maart 2020 heeft Ahmed Aboutaleb, de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de noodverordening afgekondigd. Zowel de politie als de handhavers van de gemeenten kunnen hiermee optreden als de regels om het coronavirus te bestrijden niet worden nageleefd. 

De Rijksoverheid heeft op 23 maart 2020 aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Met een noodverordening geeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vorm aan de aangekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening. In de afgelopen maanden zijn er meerdere wijzigingen geweest, de maatregelen zijn verscherpt en later versoepeld. Dit is telkens opgenomen in een nieuwe noodverordening. Op deze pagina staan alle noodverordeningen die van kracht zijn geweest, inclusief de laatste van 15 juni die op dit moment van kracht is. 

Deze verordening is geldig in alle gemeenten die horen tot de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Dit zijn: Rotterdam, Nissewaard, Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Noodverordening 10 augustus: Meer lokale en regionale bevoegdheden

Vanaf maandag 10 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de vorige versie en geeft veiligheidsregio’s meer bevoegdheden om lokaal en regionaal maatregelen te nemen om uitbraken tegen te gaan of in te perken. Download hier de getekende noodverordening van 10 augustus, het getekende aanwijzingsbesluit en de daarbij behorende bijlage.  

Noodverordening 5 augustus: Pilot mondkapjes

In de regio Rotterdam-Rijnmond geldt vanaf woensdag 5 augustus 2020 een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de vorige versie. Ten opzichte van de vorige noodverordening is de enige verandering de 'pilot mondkapjes'. Download hier de getekende noodverordening van 5 augustus en het bijbehorende aanwijzingsbesluit.

Noodverordening 1 juli: Verdere versoepelingen

In de regio Rotterdam-Rijnmond geldt vanaf woensdag 1 juli 2020 een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de vorige versie. Download hier de getekende noodverordening van 1 juli en het bijbehorende aanwijzingsbesluit.

Noodverordening 15 juni: Versoepelde maatregelen

In de regio Rotterdam-Rijnmond geldt vanaf maandag 15 juni 2020 een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de vorige versie. Download hier de getekende noodverordening van 15 juni.

Update 4 mei: Aanvulling op het huidige aanwijzingsbesluit

Dit betreft een aanvulling op het aanwijzingsbesluit zoals deze op 17 maart jl. is vastgesteld door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn nieuwe locaties toegevoegd en wijzigingen doorgevoerd. Download hier de getekende noodverordening van 4 mei en het bijbehorende aanwijzingsbesluit.  

Noodverordening 29 april: Aangepaste maatregelen

In regio Rotterdam-Rijnmond is sinds 29 april 2020 een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 30 maart. De nieuwe regels zijn het gevolg van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Download hier de nieuwe getekende noodverordening van 29 april en het bijbehorende aanwijzingsbesluit

Update 16 april: Aanvulling op het huidige aanwijzingsbesluit

Dit betreft een aanvulling op het aanwijzingsbesluit zoals deze op 17 maart jl. is vastgesteld door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn nieuwe locaties toegevoegd en wijzigingen doorgevoerd. Download hier het getekende aanwijzingsbesluit 16 april en het bijbehorende bijlage

Noodverordening 30 maart: Aangescherpte maatregelen

In de noodverordening van 30 maart 2020 zijn eerdere maatregelen uit de noodverordening van 27 maart jl. aangescherpt en nieuwe ingevoerd. Zo zijn er onder andere maatregelen voor campings en recreatieparken toegevoegd. Download hier de getekende noodverordening van 30 maart en de bijbehorende aanwijzingsbesluiten onderaan de pag.

Noodverordening 27 maart

Met de noodverordening "Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26 maart 2020" geeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vorm aan de aangekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio. Het aanwijzingsbesluit zoals deze op 17 maart jl. is vastgesteld door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijft ook op deze noodverordening van toepassing. Hiermee zijn ook alle bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) van alle gemeenten bevoegd per heden op te treden ter uitvoering van de noodverordening.
Download hier de getekende noodverordening 27 maart  en het bijbehorende aanwijzingsbesluit met daarin tevens aangewezen locaties in Capelle.