Nieuwe duurzame woonbuurt in Capelle: IJsselpark (06-06-2019)

De gemeente Capelle aan den IJssel en BEMOG Projektontwikkeling B.V. hebben vandaag op de PROVADA de handtekeningen gezet onder het contract voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark in Capelle. Op de grond van het nog te slopen voormalige IJsselcollege wordt het nieuwbouwplan IJsselpark gerealiseerd. Een kleinschalige groene woonbuurt met 60 woningen ontworpen in een landelijke en natuurlijke architectuurstijl.

Stefan van Dijk (BEMOG Projektontwikkeling B.V.) en Wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling) tekenen contract voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark.

Stefan van Dijk (BEMOG Projektontwikkeling B.V.) en Wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling) tekenen contract voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark.

BEMOG Projektontwikkeling B.V. is na een aanbestedingstraject die in 2018 werd gestart geselecteerd om de nieuwe woonbuurt te realiseren.

Nieuwbouwplan ‘IJsselpark’

Het nieuwbouwplan IJsselpark is eind 2022 een kleinschalige duurzame woonbuurt met 60 woningen. Een gevarieerde wijk met vrijstaande woningen, twee onder één kappers, rijwoningen en  appartementen. In de waterrijke buurt worden de  oorspronkelijke sloten zoveel mogelijk teruggebracht. Het regenwater wordt in het gebied opgevangen en gebruikt. De nieuwe energieneutrale woningen worden deels gebouwd van materialen uit het voormalige schoolgebouw dat nu nog op deze plek staat.

“We vinden het belangrijk dat er bij nieuwbouwplannen in Capelle wordt nagedacht over duurzaamheid. Naast kwaliteit en een daadwerkelijk toegevoegde waarde van het woningaanbod voor Capelle is dat een belangrijk beoordelingscriterium geweest waarop we hebben getoetst bij de selectie van de ontwikkelaar.” - Wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling)

Het ontwerp voor IJsselpark is ontwikkeld door Rrog stedenbouw en landschap, Studio Komma Architecten met een team van deels lokale professionals.

Planning

De sloop van het oude schoolgebouw vindt naar verwachting in het najaar van 2019 plaats. De start van de verkoop van de nieuwbouwwoningen staat gepland voor de zomer van 2020. Begin 2021 start daarna de bouw zodat de nieuwe woonbuurt voor het einde van 2022 helemaal klaar is.

Informatiebijeenkomst 19 juni

Woensdag 19 juni is er voor belangstellenden een bijeenkomst vanaf 19:30 uur in het voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52a). Hier vertellen de gemeente en BEMOG meer over het nieuwbouwplan, het bestemmingsplan en is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Projectontwikkelaar BEMOG betrekt omwonenden en toekomstige bewoners op participatiebijeenkomsten actief bij de uitwerking van het bouwplan. 

Impressies van het IJsselpark van Rrog Stedenbouw en Landschap en Studio Komma Architecten.

Impressies van het IJsselpark van Rrog Stedenbouw en Landschap en Studio Komma Architecten.

Ontwerp bestemmingsplan

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Vanaf 6 juni tot en met 17 juli 2019 ligt dit ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentehuis. De gemeenteraad neemt een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast.