Nieuwe aanpak voor leerrecht in Capelle aan den IJssel (16-03-2020)

In de gemeente Capelle aan den IJssel is een nieuwe aanpak ontwikkeld om onderwijs en kansen te bieden aan kinderen die geen onderwijs kunnen volgen op een school. Het gaat om kinderen die geen leerplicht hebben door een lichamelijke of psychische reden en maatwerk nodig hebben om onderwijs te krijgen. Uitgangspunt bij de nieuwe aanpak is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en dat er voor deze kinderen een juiste mix is tussen zorg en onderwijs.

Overeenkomst

Het project ‘Ieder kind recht op onderwijs!’ is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het is een initiatief van het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er wordt samengewerkt met zorgaanbieders Pameijer en Gemiva en de scholen ZML De Regenboog, SBO De Bouwsteen en SBO De Balans. Kort geleden is door deze partijen een overeenkomst getekend. Daarin zijn de afspraken vastgelegd voor een nieuwe aanpak van onderwijs en zorg. Het gaat onder andere over de gezamenlijke aanpak en de betaling. Ook is vastgelegd wie de leiding neemt en wie voor het aanbod zorgt.

Maatwerk is nodig

Wethouder Harriët Westerdijk van onderwijs complimenteert de betrokken partijen met de samenwerking:

"Ook kinderen die door een lichamelijke of psychische reden geen onderwijs kunnen volgen hebben recht op scholing. Daar is vaak maatwerk voor nodig. Maatwerk om zorg en onderwijs op elkaar af te stemmen. Daarom is het goed en ben ik blij dat alle partijen tot een plan zijn gekomen dat recht doet aan de mogelijkheden van ieder kind."

Routekaart

In de nieuwe aanpak is gezamenlijk overleg de basis. Voor ieder kind dat in aanmerking komt, wordt overlegd door de deskundigen van jeugdhulp, onderwijs, zorg en met de ouders. Zij brengen hun kennis over het kind bij elkaar en onderzoeken wat voor het kind mogelijk en het beste is. Om dit proces te ondersteunen is een routekaart ontwikkeld. Hierin staat de aanpak stap voor stap beschreven, zodat iedereen weet hoe te komen tot de beste mix van onderwijs en zorg voor elk kind.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Aan den IJssel www.aandenijssel.nl of mailen via info@aandenijssel.nl.