Kappen geeft gezonde bomen ruimte in het Schollebos (26-02-2019)

We verwijderen de komende weken zo’n 430 bomen in Het Schollebos. De bomenkap is nodig om de overige bomen meer ruimte te geven zodat ze kunnen uitgroeien tot gezonde volwassen bomen.

Bomenwacht Nederland onderzocht Het Schollebos en trok de conclusie dat veel bomen ziek zijn en dreigen om te vallen. Om gevaar voor bezoekers van Het Schollebos te voorkomen verwijderen we de bomen nu.

Voorbeeld van een wandelpad in Het Schollenbos naast een paar grote bomen zijn er vooral heel veel kleine bomen

Wethouder buitenruimte Marc Wilson betreurt de noodzaak, maar is realistisch in de wetenschap dat zonder maatregelen delen van Het Schollebos moeten worden afgezet.

“Veiligheid voor bezoekers van het stadsdeelpark staat altijd voorop. Vallende takken of omvallende bomen, vooral op de fiets- en wandelpaden kunnen ongelukken veroorzaken. Dat willen we voorkomen." - Wethouder Marc Wilson

De aannemer begint woensdag 27 februari met de werkzaamheden die zo’n 3 weken duren. De Stichting Natuurvrienden Capelle en de Bomenstichting hebben positief geadviseerd over de werkzaamheden. Het merendeel van de bomen (290) die verdwijnen zijn klein en dun en hebben een stamdiameter van maximaal 30 cm.

Meer ruimte voor gezonde bomen

"Goed bosbeheer vraagt om het regelmatig dunnen van bospercelen waarbij het aantal bomen per hectare wordt verminderd. Gezonde bomen krijgen daardoor meer ruimte zodat ze uitgroeien tot volwassen bomen. Daarom kiezen we ook niet voor het herplanten van bomen." - Wethouder Marc Wilson

In het rond 1980 voor recreatie aangelegde stadsdeelpark staan naar schatting zo’n 130.000 tot 160.000 bomen. De maatregelen hebben betrekking op zo’n 0,34% van het aantal bomen. Vrijkomend hout blijft zoveel mogelijk in het bos ter bevordering van de biodiversiteit.

Rondgang Schollebos

In januari zijn gemeenteraadsleden en de Stichting Natuurvrienden Capelle geïnformeerd tijdens een rondgang door Het Schollebos.

"Met eigen ogen kon iedereen zien dat we nu in actie moeten komen om grotere problemen te voorkomen. De uitbraak van essentaksterfte heeft de situatie verslechterd. Veel bomen zijn ziek en niet meer te redden."- Wethouder Marc Wilson

Door bodemdaling is in Het Schollebos ook grond weggezakt waardoor op plekken een drassige bodem is ontstaan. Iets wat zich voordoet op veel plekken in Zuid-Holland. Wortels van bomen komen daardoor langzaam onder water te staan en sterven af. Dan verdwijnt de natuurlijke stevigheid waardoor bomen uiteindelijk omvallen.

De gemeente Capelle gaat naar aanleiding van de rapportage van Bomenwacht Nederland met de gemeenteraad en vertegenwoordigers van Capelse natuur- en milieuorganisaties een plan uitwerken voor de toekomst van Het Schollebos.

110 hectare met 130.000 tot 160.000 bomen

Het Schollebos omvat circa 110 hectare aan bospercelen, grasweides, watergangen en paden. Daarvan is 32 hectare ingericht als bosperceel. Naar schatting staan er in het bos zo’n 130.000 tot 160.000 bomen. Capelle kent daarnaast nog eens 27.000 straat- en laanbomen waarvan er per jaar zo’n 200 moeten worden vervangen, exclusief de bomen die vanwege groot onderhoud van de buitenruimte moeten worden vervangen.

Meer informatie over het groot onderhoud in Het Schollebos leest u op www.capellebouwtaandestad.nl.