Inspraak het Nieuwe Rivium van start (03-05-2019)

Van maandag 6 mei tot maandag 3 juni 2019 kunnen ge├»nteresseerden het concept-gebiedspaspoort 2.0 voor het Nieuwe Rivium inzien en erop reageren. Dinsdag 7 mei van 19.30 tot 22.00 uur kunt u binnenlopen de eerste informatieavond in de bibliotheek aan het Stadsplein. Wethouder Dick van Sluis is daarbij aanwezig. Er volgen nog meer bijeenkomsten om Capellenaren en bewoners van Kralingse Veer, ondernemers en werknemers goed te informeren.

Bekijk het concept-gebiedspaspoort van het Nieuwe Rivium online op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium.

Het Nieuwe Rivium krijgt naast haar belangrijke werkfunctie ook een woonfunctie.

Bij de totstandkoming van het concept-gebiedspaspoort zijn experts, ondernemers in het gebied en het Park Management Rivium intensief betrokken. Het Nieuwe Rivium krijgt naast haar belangrijke werkfunctie ook een woonfunctie. In de stadswijk worden in fasen bestaande kantoorpanden geschikt gemaakt voor bewoning voor nieuwe en bestaande Capellenaren. Een deel van de kantoren wordt afgebroken waarvoor nieuwe appartementengebouwen in de plaats komen. Daarom is het belangrijk dat ook de omgeving van de stadswijk wordt vormgegeven. Dit vraagt om heldere spelregels. Speciaal daarvoor is het concept-gebiedspaspoort Rivium 2.0.

Naar verwachting wordt het definitieve-gebiedspaspoort 2.0 in juli door de gemeenteraad vastgesteld.