Informatieavond over oeverbindingen in de regio (14-01-2020)

Op maandag 20 januari vindt in het Isala-theater een informatiebijeenkomst plaats over de oeververbindingen in regio. Op deze avond worden ideeën gepresenteerd en aangegeven hoe inwoners van Capelle kunnen meepraten en meedenken. 

De regio Rotterdam groeit hard. Steeds vaker hebben mensen te maken met files en overvolle OV-lijnen. In Capelle en de regio Rotterdam worden de komende jaren 10-duizenden woningen gebouwd. Maatregelen zijn nodig om bereikbaar te blijven.

Zes maatregelen

De gemeente Rotterdam, de provincie, de Metropoolregio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn begonnen met een onderzoek naar maatregelen om de regio Rotterdam beter bereikbaar te maken. Het gaat om 6 maatregelen, waaronder de Algeracorridor. Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met omwonenden, bedrijven en experts.

MIRT-verkenning over een nieuwe oeververbinding in de Regio Rotterdam

De bewoners van alle gemeenten in het gebied en ook in Capelle worden daarbij betrokken. Iedereen is welkom om hierover mee te denken en te praten. Om zo samen met alle partijen tot een goede keuze komen.

Op 20 januari tussen 19.00 en 21.00 uur is er in het Isala Theater een eerste bijeenkomst voor de inwoners van Capelle aan den IJssel. Op deze avond worden de zes plannen gepresenteerd, wordt uitgelegd hoe het proces gaat en hoe inwoners kunnen meedoen.

Wethouder Maarten Stuyvenberg: “Capelle en de regio Rotterdam moeten ook in de toekomst bereikbaar blijven. Dat is van groot belang. Daarom moeten er maatregelen worden genomen. Daar praten we met veel partijen over. Maar dat kunnen en willen we niet zonder de inwoners van Capelle. Daarom roep ik iedereen op om naar de eerste informatiebijeenkomst te komen en mee te praten over de oeververbindingen”.

Zienswijze

Op 9 januari 2020 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. Daarin staat beschreven wat er wordt onderzocht en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Bij de NRD hoort ook de Participatieaanpak. In de Participatieaanpak staat aangegeven hoe iedereen kan meedoen en hoe wij belanghebbenden betrekken.

U vindt de stukken op onze website. Ook liggen deze documenten tot en met 19 februari 2020 ter inzage op 8 locaties:

  • de gemeente Rotterdam, het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur)
  • de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
  • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel
  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel
  • de gemeente Krimpenerwaard, Dorpsplein 8 te Stolwijk
  • de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk
  • de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1, 2991 AA te Barendrecht
  • bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, te Schiedam

Wat vindt u?

Wij nodigen u uit om een reactie te geven op de NRD via een zogenaamde zienswijze. In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de NRD u het wel of niet eens bent en waarom.

Zienswijzen indienen kan:

Tot 6 weken na publicatie kunt u uw zienswijzen indienen. Heeft u hulp nodig bij het opstellen of indienen? Neem dan contact op met de Milieudienst DCMR.

Meeweten, meedenken, meedoen

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes maatregelen. We willen samen tot een goede afweging komen. Om u te voorzien van de juiste informatie, organiseren we eind januari een aantal bijeenkomsten. Op onze website en in de folder vindt u hierover meer informatie.

Wilt u actief meedenken over de maatregelen? Wilt u een overzicht van informatiebijeenkomsten bij u in de buurt? Of wilt u een masterclass bijwonen over een gerelateerd onderwerp? Alle informatie over het project, het proces en de participatie vindt u op www.oeververbindingen.nl. Ook kunt u ons mailen op mail@oeververbindingen.nl.