Help mee! Bestrijd overlast van ganzen (26-03-2019)

Nederland is een ideaal gebied voor ganzen om te overwinteren: veel water, zachte winters en mooi groen gras. Ook in Capelle overwinteren veel ganzen. Zowel de Boerengans, de Nijlgans en beschermde soorten zoals de Grauwe gans en de Brandgans.

Geluidsoverlast, ganzenpoep en agressieve ganzen

In het Slotpark, bij de Dorpsstraat, het Reviusrondeel, de Rozensingel, het Meidoornveld en de Vuurdans verblijft het hele jaar door een vaste populatie ganzen. Trekkende ganzen, zoals de Grauwe gans en de Brandgans, sluiten zich aan bij de vaste populatie ganzen. Op een aantal van deze locaties zorgt dit voor meer meldingen over ganzenpoep, geluidsoverlast van ganzen en agressieve ganzen. Bij een melding krijgen we vaak de vraag: wat doet de gemeente hieraan?

Bestrijding overlast ganzen Foto: Leo Mudde

Nestbeheer: behandelen van eieren

De gemeente doet, binnen de officiële regels die hiervoor gelden, het maximale om overlast te voorkomen of te beperken. Met nestbeheer beperkt de gemeente de populaties van ganzen. Nestbeheer is een geboortebeperkingsmethode. We dompelen een aantal eieren van de gans in maïsolie waardoor het ei niet uitkomt. Na ongeveer 14 dagen kijken we of er eieren zijn bijgelegd. Zo niet, halen we na 31 dagen de eieren weg uit het nest zodat de gans niet blijft broeden. De dierenbescherming noemt nestbeheer de diervriendelijkste methode om ganzenpopulaties te beperken.

Alleen eieren met ontheffing behandelen

Tijdens het broeden mogen we een gans niet in principe niet storen. Alleen de eieren waar we een ontheffing voor aanvragen mogen we behandelen. In dit broedseizoen mogen we naast de eieren van de Boerengans en de Nijlgans, ook de eieren van de Grauwe gans behandelen.

Wat kunt u doen?

De meest effectieve manier om overlast te voorkomen is, om de omgeving waar de overlast voordoet zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

  • Voer ganzen geen brood of etensresten. Dit is slecht voor de gans, en het trekt ongedierte zoals ratten en muizen aan.
  • Blijf van de eieren van de gans af. Door eieren weg te halen verdwijnt de gans niet. De gans legt opnieuw eieren om uit te broeden.
  • Meld de locatie van een nest bij de gemeente via een melding openbare ruimte. We brengen de nesten in kaart en behandelen, als het kan en mag, de eieren.