Gemeenteraad vóór herbenoeming burgemeester Oskam (06-09-2021)

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft op maandag 6 september in beslotenheid vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Peter Oskam. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. De eerste termijn van burgemeester Oskam eindigt op 4 januari 2022.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Van Buuren feliciteert burgemeester Oskam met zijn aanbeveling voor herbenoeming

Tijdens de openbare raadsvergadering van 6 september maakte plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad de heer Van Buuren het besluit bekend om burgemeester Oskam aan te bevelen voor herbenoeming. De Capelse raad stuurt de aanbeveling naar de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. De aanbeveling moest volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De Commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Het voorstel is voorbereid door de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, die werd voorgezeten door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Schaatsbergen. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

U kunt de openbare raadsvergadering met de bekendmaking van het besluit terugkijken via de raadskalender.