Extra geld voor mensen met een laag inkomen (27-09-2021)

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u extra geld of spullen krijgen. Veel mensen maken daar al gebruik van. Maar nog niet iedereen die het nodig heeft. Daarom zetten we hier wat mogelijkheden op een rij. Als u de extra’s nodig heeft, vraag het dan aan. Lukt het niet om het zelf te regelen? Dan helpen de medewerkers van Welzijn Capelle u graag!   

Uw inkomen te laag? Vraag bijstand aan! 

Is uw inkomen minder dan een bijstandsuitkering? Veel mensen denken dat je alleen zonder werk bijstand kan krijgen. Maar ook als u wel werkt en weinig verdient, kunt u een aanvullende uitkering krijgen. Nu maakt 1 van de 3 mensen die recht hebben op bijstand, er geen gebruik van.

Een uitkering is voor een echtpaar of samenwonend stel € 1.541,- netto per maand met vakantiegeld. Voor een alleenstaande en alleenstaande ouders is het bedrag € 1.078,80. Is uw inkomen lager? Dan kunt u extra geld uit de bijstand krijgen. Dit vraagt u aan bij Sociale Zaken IJsselgemeenten. Sociale Zaken vult uw inkomen dan aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

Houd rekening met het volgende:

  • Woont u met meer mensen in de woning? Buiten uw partner, kinderen tot 21 jaar en studerenden? Dan geldt de kostendelersnorm. Dan krijgt u een lagere uitkering. Dit is omdat u de woonkosten met meer mensen kan delen.
  • Uw vermogen (bezit) mag niet te hoog zijn. Anders heeft u geen recht op bijstand.
  • Voor jongeren tot 21 jaar gelden lagere bedragen.
  • Ouderen vanaf de AOW-leeftijd kunnen een aanvulling bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanvragen.
  • Sociale Zaken gaat wel samen met u kijken of u meer kunt werken of ander werk kan doen. Zo heeft u dan geen (aanvullende) uitkering meer nodig.

Denkt u dat u een aanvullende uitkering kunt krijgen uit de bijstand? Dan is het handig dit bij de informatielijn na te vragen. Mail socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel 010 – 284 84 57 (van 8.00-14.00 uur). Op www.ijsselgemeenten.nl/bijstand staat meer informatie en kunt u de uitkering aanvragen.