Europese samenwerking aanpak wateroverlast (06-09-2018)

Binnenkort worden de bewoners aan de Arica geïnformeerd over het project WaterWeg, doel hiervan is een verbetering van de omgang met water. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Interreg-project STAR2Cs.

De bedoeling is dat partijen uit verschillende Europese landen leren van elkaars aanpak om de klimaatverandering, en dan vooral de wateroverlast die dit met zich meebrengt, aan te kunnen. Ook worden onderling ervaringen uitgedeeld over hoe bewoners en bedrijven het beste worden betrokken bij de te nemen plannen en besluiten. En hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de initiatieven en ideeën die vanuit de samenleving komen. Ervaringen met de genomen verbetermaatregelen en het betrekken van burgers die in de Arica worden opgedaan, kunnen vervolgens elders in Capelle en zelfs in heel Europa worden toegepast.

Logo Europese Unie Interreg 2 Seas Mer Zeeën

Lees meer over het Europese programma en het Capelse voorbeeldproject