Coronavirus: in gesprek met de burgemeester #4 (30-04-2020)

Vierde gesprek met burgemeester Peter Oskam over het coronavirus: hoe Capelle zich aan de maatregelen houdt, optreden van Handhavers, heropende speelplekken, activiteiten van Sportief Capelle, heropening van de basisscholen, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Het interview in tekst:

Interviewer: Burgemeester Oskam, we hebben de afgelopen tijd veel mooie dagen achter de rug en we zien het op straat weer drukker worden. Maakt u zich daar zorgen over? 

Burgemeester: Ja ik maak me er wel zorgen over omdat ik zelf zaterdag heb gezien dat het enorm druk was, zeker in de Koperwiek. De mensen moeten toch weer die weer die awareness krijgen dat het gevaarlijk is en dat we afstand moeten houden en dat je zoveel mogelijk thuis moet blijven. Aan de andere kant ben ik heel trots op hoe Koningsdag is verlopen. Het is heel gedisciplineerd gegaan, mensen hebben zich goed aan de afspraken gehouden. Niet op alle plaatsen maar over het algemeen heeft Handhaving weinig hoeven op te treden. 

Interviewer: Handhaving treedt de laatste tijd natuurlijk sneller op en toch zien we dat er ook veel kritiek is op Handhaving. Begrijpt u dat? 

Burgemeester: Ja ik snap het want mensen denken dat Handhaving alles kan oplossen. Zo is het niet. Het moet vooral uit de mensen zelf komen. Daar zijn ook die interventies opgericht. We hebben in het begin gewaarschuwd, ge├»nformeerd en nu is het tijd dat er wordt opgetreden. Aan de andere kant hebben ze ook de bevoegdheid om in contact met mensen te blijven, dingen weer uit te leggen en te proberen dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat niet om het aantal boetes. Aan de andere kant heb ik ook maar 17 Handhavers die heel Capelle moeten bedienen over de hele dag dus dat betekent gewoon dat het constant keuzes maken is. 

Interviewer: U heeft vorige week opnieuw een aantal speelplekken gesloten en we zien deze week eigenlijk goed nieuws, dat er toch weer speelplekken opengaan een stuk of vijf. Waarom is dat? 

Burgemeester: Ja ik heb die speelplekken met pijn in het hart gesloten. Dat heb ik steeds gezegd dat  ik dat heel vervelend vond dat de kinderen niet naar buiten konden. Maar dat waren toen de RIVM maatregelen. Inmiddels zijn die maatregelen afgeschaald en is het ook goed als kinderen weer naar buiten kunnen, weer kunnen gaan spelen. Ze gaan ook weer binnenkort naar school dus dat is de reden dat we vijf speelplaatsen open hebben gesteld gedurende de dag tijden zodat de kinderen kunnen spelen. Sterker nog, Sportief Capelle gaat ook activiteiten organiseren om dit soort spelgedrag in goede banen te leiden. 

Interviewer: Ook de wijk sport wordt weer gestart he? Daar zijn ze mee bezig, Sportief Capelle. 

Burgemeester: Ja daar ben ik heel blij mee. We hebben een hele goede sportafdeling, Sportief Capelle die is eigenlijk al vanaf het begin van de van de coronamaatregelen bezig met het ontwikkelen van wat daarna. Het is heel mooi dat ze dat nu kunnen gaan uitrollen. 

Interviewer: Er is ook ondanks alles goed nieuws te melden. Op 11 mei gaan de basisscholen  weer open. Dat zullen heel veel ouders heel erg prettig vinden. Hoe gaat dat en hoe is de gemeente Capelle daarbij betrokken? 

Burgemeester: Ik ben daar heel blij om, ik ben dan ook heel tevreden over hoe dat gaat. Onze afdeling samenleving waar de afdeling onderwijs onder valt die heeft nauw contact met alle scholen en schoolbesturen. Je ziet dat die schoolbesturen heel pro actief bezig zijn om het allemaal in goede banen te leiden. Het is eigenlijk tot in de puntjes geregeld. Alle ouders worden ge├»nformeerd. We hebben eigenlijk bijna zicht op alle gezinnen. Er zijn maar op een handjevol na zijn er gezinnen die niet bekend zijn bij de leerplichtambtenaar die we even niet kunnen bereiken. Maar ik heb goede hoop dat het allemaal goed gaat lopen en het valt of staat natuurlijk met de discipline van de ouders door die kinderen af te zetten bij school en niet mee te lopen, maar ook natuurlijk met de leerkrachten die daar een goede invulling aan moeten gaan geven. 

Interviewer: We hebben u zei het net al een hele bijzondere Koningsdag gehad. U gaf al een compliment aan de Capellenaren dat ze het heel goed gedaan hebben. En we gaan weer twee bijzondere dagen tegemoet. 4 en 5 mei. En ja, ook nu gelden natuurlijk gewoon de maatregelen. We kunnen niet herdenken en we kunnen ook niet vieren. Hoe beleeft u dat zelf? 

Burgemeester: Ik vind het lastig omdat ik weet dat het voor Capelle heel belangrijk is om dodenherdenking met elkaar mee te maken. Het is altijd een bijzondere gebeurtenis in de nieuwe Westerkerk en daarna op de oude begraafplaats. Ik sta daar altijd vol trots en dan zie ik ook de mensen op de dijk staan. Het is heel indrukwekkend. Helaas kan het dit jaar niet plaatsvinden. Dat is extra jammer, omdat dit jaar 75 jaar bevrijding is hadden we daar extra aandacht aan willen besteden. Wat we wel doen is dat we op de site van de gemeente en herdenkingsvideo zetten toch op die oude begraafplaats maar dat we ook een oproepen om de vlag halfstok te hangen. 's Avonds om acht uur twee minuten stilte te houden en naar de toespraak te kijken en te luisteren van de koning op de dam.