Coronavirus: in gesprek met de burgemeester #2 (24-03-2020)

Tweede gesprek met burgemeester Peter Oskam over het coronavirus en wat dit betekent voor Capellenaren, het IJsselland ziekenhuis, ondernemers en de gemeenteraad.

De uitgeschreven tekst van het interview:

Interviewer: Burgemeester, het kabinet heeft gisteren nieuwe maatregelen aangekondigd. Hoe gaat u daar in Capelle mee om?

Burgemeester: Laat ik vooral zeggen dat ik er blij mee ben. Het geeft een hoop duidelijkheid. Het geeft de burgemeester ook handvatten om op te treden. Ik denk dat het goed is dat iedereen de regels naleeft. Dat hebben we steeds uitgestraald. Je ziet toch nog wel dat sommige mensen denken: nou, dat gaat mijn deur wel voorbij. Inmiddels groeit het explosief zijn er veel meer mensen ook in Capelle in het ziekenhuis opgenomen. U zult dadelijk ook in het straatbeeld zien dat huisartsen portakabins in de straat hebben staan om corona patiënten te ontvangen. Dus het gaat de komende dagen, de komende weken, groter worden. Dus daarom blijf ik bij de oproep: blijf thuis, wees voorzichtig, houd afstand.

Interviewer: U gaat in Capelle ook handhaven.

Burgemeester: Ja zeker. De handhavers, de BOA's en de politie die hebben strikt de opdracht om te handhaven. Natuurlijk zullen we daar waar het kan waarschuwen, maar mensen weten het inmiddels al. Het is al zo vaak gezegd en ja, als men niet goedschiks wil dan kwaadschiks. En dan zullen we ook boetes uitdelen.

Interviewer: U had het net al even over het IJsselland ziekenhuis. Dat daar mensen inmiddels opgenomen zijn met corona. Hoe zij zijn voorbereid? Weet u dat?

Burgemeester: Ja ik vind dat ze uitstekend zijn voorbereid. Ik heb dagelijks contact. Soms wel meerdere malen per dag met de directeur van het IJsselland Ziekenhuis. Er is een aparte intensive care voor corona patiënten, een aparte verpleegafdeling voor corona patiënten. Buiten op het parkeerterrein is de spoedeisende hulp uitgebreid. Er is voldoende medisch personeel. Er is ook kinderopvang voor geregeld, dus ook geregeld dat ze hun boodschappen kunnen halen. Maar in ieder geval, zij zijn full swing inzetbaar om de patiënten die komen te helpen.

Interviewer: Ze doen natuurlijk fantastisch werk he.

Burgemeester: Ja ik ben daar uitermate trots op. Ik vind het heel goed wat er gebeurt. Je ziet ook steeds huldeblijken aan het zorgpersoneel en ik kan het maar niet vaak genoeg onderstrepen dat het heel belangrijk is wat ze doen.

Interviewer: U heeft vanochtend ook overleg gehad met de wethouders en nu heeft u besloten een aantal maatregelen te nemen voor de ondernemers. Wat zijn die maatregelen?

Burgemeester: Ja we hebben enorm oog voor de ondernemers. We zien de worsteling, we zien de pijn en misschien ook ondernemers die bijna dreigen om te vallen. Wat we in ieder geval nu op korte termijn kunnen doen is dat we gemeentelijke belastingen opschorten, dat er geen naheffingen komen dat soort zaken zoals administratiekosten. Dus waar we kunnen, zullen we dat achterwege laten. En er komt ook wel een meldpunt voor ondernemers om zich te melden. Waar ze met hun financiële problemen kunnen aankloppen. En dan zullen we kijken wat we kunnen doen.

Interviewer: De gemeenteraad komt de komende tijd fysiek niet bij elkaar in vergaderingen terwijl ze wel het belangrijkste orgaan zijn.

Burgemeester: De gemeenteraad is uiteraard het belangrijkste orgaan van gemeente. De fractievoorzitters die vormen samen het presidium. Ik spreek regelmatig met het presidium over de te nemen maatregelen of de maatregelen die al genomen zijn. Dus zij worden wel bijgepraat. Het is lastig voor gemeenteraadsleden want zij moeten nu een beetje op hun handen gaan zitten. Het is crisistijd en dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders in de crisis voorop gaat en ook de communicatie voert. Maar ik voel enorme steun van de gemeenteraadsleden ik voel ook enorme ideeën die ook via de wethouders en via mij worden ingebracht en waar we ons voordeel mee kunnen doen.

Interviewer: Tot slot: wat zou u nog tegen de Capellenaren willen zeggen?

Burgemeester: Ik wil graag de Capellenaar een hart onder de riem steken. Het is een hartstikke moeilijke periode maar het wordt nog veel moeilijker. Het gaat komende weken nog flink groeien. Dat betekent dat we ons echt aan de regels moeten houden, zorgen dat het virus buiten de deur blijft en zorgen dat het zorgpersoneel de patiënten kan behandelen die er nu in het ziekenhuis liggen of die thuis zijn. Maar dat er niet veel meer bijkomen. Dus we moeten met z'n allen er voor zorgen dat het behapbaar blijft.