Commissie bezwaarschriften (01-09-2021)

Deze commissie vergadert op 7 september 2021 middels videoconferencing. De volgende bezwaarschriften worden behandeld:

1.  12.30 uur: afwijzing inschrijving op briefadres (besloten);

2.   13.15 uur: afwijzen woningaanpassing (besloten);        

3.   14.00 uur: wijziging vervoermiddel (besloten);

4.   14.45 uur: afwijzen gehandicapten parkeerplaats (besloten);

5.   15.30 uur: verbouwing gymzaal naar sportschool (openbaar).

Vanwege de coronamaatregelen zijn de zittingen niet toegankelijk voor publiek. Wel zijn de stukken van de openbare zittingen hieronder te raadplegen.