Commissie bezwaarschriften (09-06-2021)

Deze commissie vergadert op 15 juni 2021 middels videoconferencing. De volgende bezwaarschriften worden behandeld:

1.  12.30 uur: tegen afgegeven indicatie Wmo (besloten);
2.   13.15 uur: opleggen dwangsom (besloten);      
3.   14.00 uur: verlenen omgevingsvergunning renoveren schuur (openbaar);
4.   14.45 uur: afwijzen omgevingsvergunning renoveren schuur (openbaar).

Vanwege de coronamaatregelen zijn de zittingen niet toegankelijk voor publiek. Wel zijn de stukken van de openbare zittingen hieronder te downloaden.