Burgemeester Oskam reikt Capelse lintjes uit (26-04-2021)

Burgemeester Peter Oskam heeft vandaag de traditionele Koninklijke Lintjes in de raadzaal van het gemeentehuis uitgereikt. De 10 gedecoreerden werden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en verrast met een Koninklijke Onderscheiding en een toespraak van de burgemeester.

Vrienden en familie van de gedecoreerden konden via een livestream meekijken. Op de foto burgemeester Oskam met gedecoreerden Gert en Ellen Abma

Vrienden en familie van de gedecoreerden konden via een livestream meekijken. Op de foto burgemeester Oskam met gedecoreerden Gert en Ellen Abma (foto: Jan Kok).

De heer F.G. (Gert) Abma, mevrouw E. (Ellen) Abma-Bustraan, mevrouw A.L. (Netty) Gombault – de Jong, de heer E.J. (Egbert) Hadders, mevrouw J.M. (Rian) van Randwijk, de heer P. (Pim) Stok, de heer K. (Kassem) Taha, de heer M. (Martin) van Tienhoven en de heer W.M. (Wim) van der Wilt werden benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer prof. Dr. Ir. C. (Cornelis) Vuik en mevrouw drs. A.A. (Artemis) Westenberg werden benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Livestream voor de thuisblijvers

Via een livestream konden de thuisblijvers toch een beetje meedelen in de feestvreugde. Daardoor hebben veel naasten meegenoten met deze bijzondere momenten. Na afloop kregen de gedecoreerden nog een bos bloemen en een taart om thuis na te genieten.

Persoonlijk overhandigen

Burgemeester Oskam: “Ik ben blij dat ik de lintjes persoonlijk mocht overhandigen en dat dit niet via een videoverbinding hoefde te gebeuren. Het is elke keer weer bijzonder mee te maken dat gedecoreerden zo overdonderd worden en ineens in de spotlight staan. Ik heb veel waardering voor hun (vrijwilligers)werk en inzet voor de samenleving en Capelle. Het lintje is de gedecoreerden van harte gegund.”

Tijdens de lintjesregen werden in Capelle aan den IJssel 9 Capellenaren tot Lid en 2 tot Officier in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Eén lintje is uitgereikt in Zoetermeer omdat deze gedecoreerde nog maar kort in Capelle aan den IJssel woont.

Overzicht Capelle gedecoreerden lintjesregen 2021:

De heer F.G. (Gert) Abma en mevrouw E. (Ellen) Abma-Bustraan

Beiden lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerden Gert Abma en Ellen Abma-Bustraan

Gedecoreerden Gert Abma en Ellen Abma-Bustraan met burgemeester Peter Oskam (foto: Jan Kok).

De heer Gert Abma ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet vanaf 1978 voor Amnesty International. Vanaf 2006 zijn daar steeds meer organisaties bijgekomen: Stichting IJssel Business magazine, Economisch Netwerk Capelle, stichting Daamen & Van Sluis de kennissenclub, de Zonnebloem, Voedselbank Capelle, een Raad van Bestuur van een administratiekantoor en sinds kort Stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis. Mevrouw Abma-Bustraan ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding eveneens voor haar vrijwillige inzet vanaf 1985 voor Amnesty International. Vanaf 2013 is zij betrokken bij de stichting Daamen & Van Sluis de kennissenclub, welke geld bijeenbrengt voor o.a. Roparun en Kika. Daarnaast is ze steun en toeverlaat voor haar man en steunt ze hem in zijn vrijwilligerswerk en is ze mantelzorger voor een lid van de familie.

Mevrouw A.L. (Netty) Gombault – de Jong

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde Netty Gombault- de Jong met haar man

Gedecoreerde Netty Gombault- de Jong met haar man (foto: Jan Kok). 

Mevrouw Netty Gombault – de Jong ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding voor haar vrijwillige inzet vanaf 2003 voor de EHBO vereniging, afdeling Capelle. Daarnaast is ze vanaf 2006 lid en penningmeester van de Lotus vereniging de IJssel.

De heer E.J. (Egbert) Hadders

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde Egbert Hadders met zijn broer

Gedecoreerde Egbert Hadders met zijn broer (foto: Jan Kok).

De heer Egbert Hadders ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet vanaf 1985 voor de voetbalwereld. Hij is bekend als scheidsrechter, scheidsrechterscoördinator, praktijkbegeleider, rapporteur en consul (keuren van de voetbalvelden). In Capelle zet hij zich in voor CVV Zwervers en VV Capelle. Ook heeft hij een scheidsrechtsdatabase opgericht.

Mevrouw J.M. (Rian) van Randwijk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Uitgereikt door burgemeester Michel Bezuijen in Zoetermeer

Mevrouw Rian van Randwijk ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding voor haar vrijwillige inzet vanaf 2003 als voorzitter en dirigent van de Stichting Volume, onderdeel van CKC en Partners te Zoetermeer. Zij dirigeert 4 koren. Deze koren zijn toegankelijk voor jong, oud, beperkt of zelfs als men niet goed kan zingen en treden op bij evenementen en verzorgingstehuizen. Het afgelopen jaar heeft ze ook ‘balkonconcerten’ georganiseerd in Zoetermeer waardoor mensen vanaf hun balkon konden meezingen.

De heer P. (Pim) Stok

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde Pim Stok met zijn dochter

Gedecoreerde Pim Stok met zijn dochter (foto: Jan Kok).

De heer Pim Stok ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet vanaf 1977 voor woonwijkvereniging de Volharding en vanaf 1978 voor comité Woord en Daad). Vanaf 1988 zet hij zich in voor de Gereformeerde Gemeente Capelle aan den IJssel voor meerdere taken. De dag na zijn pensionering in 2011 is hij zich ook gaan inzetten voor het IJssellandziekenhuis waar hij o.a. medicijnen bezorgt en intern patiëntenvervoer doet.

De heer K. (Kassem) Taha

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde Kassem Taha met zijn vrouw

Gedecoreerde Kassem Taha met zijn vrouw en burgemeester Peter Oskam (foto: Jan Kok).

De heer Kassem Taha ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet vanaf 2006 bij het (mede)oprichten van het Capels Multicultureel Centrum waar hij nog steeds bij activiteiten meehelpt. Vanaf 2008 is hij betrokken geweest bij de oprichting van de Voedselbank Capelle waar hij momenteel coördinator is. Vanaf 2010 zet hij zich in voor Stichting Leergeld Hollandse IJssel en is vanaf 2018 ook nog actief voor Stichting Sonrisa Rijnmond.

De heer M. (Martin) van Tienhoven

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde Martin van Tienhoeven met zijn dochter

Gedecoreerde Martin van Tienhoeven met zijn dochter (foto: Jan Kok).

De heer Martin van Tienhoven ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet als voorzitter van een schoolbestuur PCBO van 1988-1994. Vanaf 1997 is hij 20 jaar mantelzorger geweest voor zijn vrouw. Momenteel is hij nog actief binnen de Kerkenraad samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (voorzitter kerkenraad, ouderling, catecheet, organisator samenzang, trainer, wijkcoördinator en adviseur), beheerder bij buurthuis Stichting Open Arms, vrijwilliger en ambassadeur bij Mercyships en vrijwilliger bij de Groene Burcht, hospice Tiendhove.

De heer prof. Dr. Ir. C. (Cornelis) Vuik

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde Dr. Ir. C. Cornelis Vuik

Gedecoreerde Dr. Ir. C. Cornelis Vuik (foto: Jan Kok).

De heer Cornelis Vuik ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn buitengewone prestaties in zijn werk. Hij is sinds 1988 werkzaam bij de TU Delft, hoogleraar wiskunde, specifiek de Numerieke Analyse. Vanaf 2005 wetenschappelijk directeur Delft Center for Computational Science and Engineering en sinds 2010 lid van de werkcommissie voor promoties TU Delft. In de periode 2012-2019 is hij wetenschappelijk directeur geweest van 4TU.AMI. Naast zijn werk als hoogleraar op de TU Delft zet hij zich ook in voor de lokale gemeenschap door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad van een basisschool en zich in te zetten voor de Kankerbestrijding.

Mevrouw drs. A.A. (Artemis) Westenberg

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde drs. Artemis Westenberg met voordrager

Gedecoreerde drs. Artemis Westenberg met voordrager (foto: Jan Kok).

Mevrouw Artemis Westenberg ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet voor de bemande ruimtevaart op Mars. Zij heeft 40 jaar ervaring als lobbyist en spreekbuis van heel verschillende organisaties in Nederland, Europa en Noord-Amerika. Sinds 2000 heeft zij zich geconcentreerd op ruimtevaart en in het bijzonder op bemande missies naar Mars. Van 2000-2010 als vrijwilliger voor de Mars Society Nederland en Inc. en vanaf 2010 als president en director van de organisatie Explore Mars Incorporated.

Daarnaast heeft zij zich van 1992-1997 ingezet als voorzitter van de Rotterdamse Vrouwenraad en vanaf 2012 als bestuurslid voor Vrouwenbelangen Nederland en van 1995-1998 gewerkt als redacteur voor een Nederlandstalig Israëlisch Tijdschrift.

De heer W.M. (Wim) van der Wilt

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerde Wim van der Wilt met zijn vrouw

Gedecoreerde Wim van der Wilt met zijn vrouw (foto: Jan Kok).

De heer Wim van der Wilt ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet op diverse fronten binnen de gereformeerde kerkgemeenschap. Hij startte in 1969 als groepsleider Zondagsschool en had daarna nog meerdere verdiensten als voorzitter jeugdvereniging +16 Elimkerk, voorzitter schoolbestuur VVOGG en meerdere functies binnen de Jeugd Bond Gereformeerde Gemeente.  

Momenteel is hij 2e voorzitter kerkenraad en ouderling, eindredacteur jongerenblad en voorzitter Evangelisatie binnen de gereformeerde gemeente Capelle aan den IJssel – Middelwatering (Elimkerk) en Categiseer meester binnen de Chinese Christelijke Gemeente in Rotterdam.