Bewoners en gemeente eens over vragen Allsafe-onderzoek (19-12-2019)

Wijkbewoners van Fascinatio en de gemeente Capelle aan den IJssel zijn het met elkaar eens over het vervolgtraject van het ‘Allsafe-onderzoek’. De onderzoeksopdracht en -vragen zijn klaar en de gemeente en de groep wijkbewoners gaan nu samen een onderzoeksbureau selecteren via een ‘meervoudige onderhandse aanbesteding’.

Drie tot vijf onafhankelijke onderzoeksbureaus worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen, waarna één bureau met het onderzoek aan de slag kan. Dit proces duurt enkele maanden zodat de verwachting is dat uiterlijk 1 april het onafhankelijke onderzoek kan beginnen. Bewoners van Fascinatio zijn via een bewonersbrief geïnformeerd over het vervolgtraject van het onderzoek.

Gemeentesecretaris Anne de Baat die vanuit de gemeente de leiding heeft over het onderzoekstraject: “Met een brede groep bewoners uit Fascinatio hebben we tijdens 4 bijeenkomsten heel constructief en inhoudelijk overlegd over de onderzoeksopdracht en -vragen. Daar zijn we nu uit zodat we snel na de jaarwisseling op zoek kunnen naar het juiste onderzoeksbureau.”

Marianne de Veer, namens het WOP-Fascinatio: “Het proces dat wij samen met het Comité Allsafe-NEE en de gemeente doorlopen ervaren wij als een zorgvuldig proces, maar bovenal als een constructief en open proces. We hopen dat er met het formuleren van de juiste onderzoeksvragen eindelijk een antwoord komt op de vragen die er leven in onze wijk over de komst van Allsafe.

"Naast duidelijkheid," vervolgt De Veer, "komen er ook aanbevelingen voor de gemeente en wordt alles in het werk gesteld om herhaling in de toekomst te voorkomen. Het gezamenlijk formuleren van de vele onderzoeksvragen en instellen van een onafhankelijk onderzoek is naar onze mening een eerste stap naar herstel van het vertrouwen.”

“Comité Allsafe-NEE! is positief over de tot op heden met de gemeente en andere bewoners gevoerde constructieve gesprekken om te komen tot de breed  geformuleerde onderzoeksvragen. Het comité kijkt uit naar de vervolgstappen en blijft deze kritisch volgen.”

Het onderzoek zal behalve over naleving van regels en procedures ook gaan over de informatievoorziening, communicatie en bewonersparticipatie tijdens het traject dat geleid heeft tot de komst van een Allsafe pand in Fascinatio. Het document met de onderzoeksopdracht en onderzoeksvragen, evenals verslagen van de gesprekken tussen gemeente en wijkbewoners, zijn openbaar gemaakt en toegevoegd aan de webpagina waar alle documenten in het dossier te vinden zijn: www.capelleaandenijssel.nl/allsafe.