Bestrijding eikenprocessierups (16-04-2019)

Vanaf 15 april starten wij met de bestrijding van de eikenprocessierups die bij mens en dier kan zorgen voor gezondheidsklachten. Dit doen wij door het uitzetten van minuscuul kleine aaltjes die met een vernevelaar in de eikenbomen worden gespoten. Omdat de aaltjes geen daglicht verdragen worden de werkzaamheden tussen 20.00 uur en 07.00 uur uitgevoerd.

Een groep eikenprocessierupsen op de schors van een boom.
Een groep eikenprocessierupsen op de schors van een boom.

De eikenbomen staan voornamelijk langs doorgaande wegen. Mochten er eikenbomen in de buurt van uw woning staan dan kan het zijn dat u tijdens de verneveling van de bomen enige overlast ervaart van licht en geluid.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een larve van de nachtvlinder. Ze legt haar eitjes in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de rupsen uit. De rupsen vormen daarna grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen. Een eikenprocessierups heeft zo’n 700.000 brandharen. Deze haartjes zijn erg klein. Contact komen met deze haren, kunnen vervelende klachten opleveren. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinders.

Gezondheidsrisico’s

Contact met de brandharen en nesten van deze processierups kan zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Vermijd contact

Vermijd elk contact met de brandharen en lege nesten van de rups. Deze kunnen nog tot en met september voor overlast zorgen. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Ook zonder direct contact met de rups kunnen klachten ontstaan, zowel bij mensen als bij uw huisdieren.

Meer informatie

Constateert u zelf eikenprocessierupsen? Geeft u dan de locatie van de betreffende boom aan ons door via 14010. Meer informatie over de eikenprocessierups en de gezondheidsrisico's vindt u op www.ggdrotterdamrijnmond.nl.