Bekendmakingen 9 januari 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning Aangevraagd

Datum ontvangst: 13 december 2018

Bermweg 312
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, vestigen kinderdagverblijf.

Fascinatio Boulevard 466
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit.

Datum ontvangst: 15 december 2018

Mariënwaard 49
Voor de activiteiten: bouwen, dakopbouw.

Datum ontvangst: 18 december 2018

's-Gravenweg 160
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 19 december 2018

Lofoten 16
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning aan zijgevel.
Merellaan 89
Voor de activiteiten: bouwen, dakkapel voor-, en achterzijde.

Datum ontvangst: 21 december 2018

Floris Burgwal 146
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Tankenberg, Waterberg en Zijpenberg
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen hoofdentree.
Picassopassage 38
Voor de activiteit: bouwen, LED scherm Albert Heijn.
Lijstersingel 22
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke school.
Lijstersingel 22
Voor de activiteit: brandveilig, gebruik school.

Datum ontvangst: 22 december 2018

Groenedijk 1
Voor de activiteit: bouwen, garagedeur vervangen voor kozijn.

Datum ontvangst: 24 december 2018

Roer 266
Voor de activiteit: bouwen, transformatie van kantoor naar woningen.
Mees Toxopeusrede 12
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 27 december 2018

’s-Gravenweg, Bermweg, Heksendans, Blokfluit, Capelseweg, Burgemeester van Beresteijnlaan en de Schollevaartseweg
Voor de activiteit: kappen, 65 bomen in verband met veiligheid en vitaliteit. Herplant met bomen van een nader te bepalen soort.
Van Maerlantpark 48
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit.

Datum ontvangst: 29 december 2018

Oude Laantje
Voor de activiteit: bouwen, voetbrug.
De Mient kavel M4-01
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  verleend

Verzenddatum: 20 december 2018

Koperwiek
Voor de activiteit: bouwen, lift woningen fase 2B.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14 010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 20 december 2018

Amsteldiep 27
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding van de Lidl in winkelcentrum de Terp. Einde beslistermijn: 12 februari 2019

Evenementenvergunning

  • Skate Fever, discofeest, Rhijnspoor 275, 30 maart 2019 tussen 18.00 uur en 03.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

  • Carnavalsoptocht door de straten rondom basisschool de Contrabas (Gong 3), 20 februari 2019 van 09.00 uur tot 09.30 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboorte datum – adres - geplande datum

  • Finisie, R.V. + kind - 18-11-1989 - Valeriusrondeel 571 - 14-01-2019
  • Smith, Y.E.E. - 29-04-2013 - Valeriusrondeel 571 - 14-01-2019
  • Rosario, C.A. - 21-05-1992 - Librije 157 - 30-01-2019
  • Dimitrova, D.M. - 05-06-1985 - Doormanplein 29 - 30-01-2019
  • Van der Bie, J. - 21-01-1965 - Ikoon 32 - 31-01-2019
  • Palyama, L. - 27-01-1988 - Paasberg 167 - 01-02-2019
  • Norwega, K.P.G. - 22-01-1981 - Uiverstraat 138 - 01-02-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.