Bekendmakingen 30 oktober 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 15 oktober 2019

Gruttosingel 46
Voor de activiteit: bouwen, het verwijderen van een draagmuur.

Datum ontvangst: 18 oktober 2019

Evertsenstraat 1 - 3
Voor de activiteiten: bouwen en aanleggen in-/uitrit, appartementen.

Datum ontvangst: 21 oktober 2019

’s-Gravenweg 311
Voor de activiteit: bouwen, overkapping.

Datum ontvangst: 23 oktober 2019

Het Ambacht 11
Voor de activiteit: bouwen, overkapping/berging.

Fascinatio Kavel 4K-2
Voor de activiteiten: bouwen, reclame en aanleggen in-/uitrit, nieuwbouw kantoorpand.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 21 oktober 2019

Fluiterlaan 52
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen in-/uitrit, nieuwbouw zorgcentrum d’Amandelhof.

Verzenddatum: 22 oktober 2019

Kerklaan 35 tot en met 117 oneven;  Kievitlaan 1 tot en met 83 oneven;  Kievitlaan 103 tot en met 185 oneven; Pluvierstraat 18 tot en met 100 even
Voor de activiteit: bouwen, groot onderhoud / woningverbetering appartementen.

Verzenddatum: 24 oktober 2019

Admiraal Helfrichweg 2P
Voor de activiteit: bouwen, 9 cameramasten

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 18 oktober  2019

Grafiek 49
Voor de activiteiten: bouwen, praktijkruimte
Einde beslistermijn: 1 december 2019

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

  • Plaatsen container in verband met een verbouwing, op parkeerplaats nabij Händelstraat 1. Van 15 oktober 2019 tot en met 12 november 2019;
  • Bam Wonen voor het plaatsen van containers en een bouwlift  tot en met 27 maart 2020 aan de Karekietstraat 1 tot en met 81A, Reigerlaan 116 tot en met196A (behoudens het voetpad), Karekietstraat 103 tot en met183A en Alkenlaan 1 tot en met 81A in verband met renovatiewerkzaamheden in opdracht van Havensteder. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

  • Plaatsen container op de parkeerplaats nabij Filosofentuin 8 in verband met renovatie woning. Van 24 oktober tot en met 6 november 2019;
  • Festiviteit met livemuziek, 7 december van 20.00 uur tot 01.00 uur, Hooghe Water, aan de Groenedijk 48;
  • Feestavondje voor leden, clubhuis Sparta, Bermweg 141, 21 december 2019 van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

  • HCC, Capelseweg 33, Disco, 15 november van 21.00 uur tot 01.00 uur.