Bekendmakingen 29 juli 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 9 juli 2020

Silkeborg 35
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw/opbouw

Datum ontvangst: 10 juli 2020

Koerillen 2
Voor de activiteit: bouwen, constructieve doorbraak
Mathilde erf 1
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing/uitbreiding zolderruimte boven garage

Datum ontvangst: 12 juli 2020

P.C. Boutenssingel 51
Voor de activiteit: bouwen, maken van een opbouw op de woning
P.C. Boutenssingel 55
Voor de activiteit: bouwen, maken van een opbouw op de woning

Datum ontvangst: 13 juli 2020

Violierstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw en dakkapel
Groenedijk
Voor de activiteit: bouwen, voet-fietsbrug

Datum ontvangst: 16 juli 2020

Cycladen 33
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Rietbaan 4
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing pand

Datum ontvangst: 21 juli 2020

Ferdinand Huyckburg 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Fluiterlaan 52
Voor de activiteit: brandveilig gebruik tijdelijke zorgunits Amandelhof

Datum ontvangst: 22 juli 2020

Dorpsstraat 120 - 124
Voor de activiteit: bouwen, doorgang tussen nummers 120-124

Datum ontvangst: 23 juli 2020

Lylantse Baan 1
Voor de activiteit: gebruiksmelding na renovatie

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 8 juli 2020

Rondedans 50
Voor de activiteit: bouwen,  uitbreiden van het balkon

Verzenddatum: 13 juli 2020

's-Gravenweg 213
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen toegangspoort en onderheien buitenterrein
Binnenhof 23
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Verzenddatum: 14 juli 2020

Ferdinand Huyckburg 3 en 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen
Platotuin 17, 20 en 21
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Verzenddatum: 15 juli 2020

Schenkelsedreef
(ter hoogte van Bermweg huisnummer 92)
Voor de activiteit: kappen van 3 iepen vanwege de iepziekte; herplanten met 3 elzen
Ranonkelstraat
(ter hoogte van huisnummers 16 en 25)
Voor de activiteit: kappen van 2 afgestorven bol-acacia´s; herplanten met 2 bol-acacia´s
Floridaweg
(tegenover huisnummer 1)
Voor de activiteit: kappen van 1 es wegens kroonbreuk; herplanten met 1 es

Verzenddatum: 16 juli 2020

Fluiterlaan 52
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke zorgunits Amandelhof
Klaroen 24
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Verzenddatum: 17 juli 2020

Maindal 11
Voor de activiteit: bouwen, schutting voorzijde
's-Gravenweg 160 
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen woning
Stellingmolen 8 
Voor de activiteit: bouwen, schutting voorzijde
Stellingmolen 8 
Voor de activiteit: bouwen, vergroten verdieping van een woning
Capelseweg 35
Voor de activiteit: bouwen, 2 padelbanen

Verzenddatum: 21 juli 2020

Paradijsselpark 17
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden 2e verdieping en wijzigen voorgevel
Anjerstraat 2
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit

Verzenddatum: 23 juli 2020

Groenedijk 20
Voor de activiteit: bouwen, zonnepanelenweide

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.

In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via internet. Ga hiervoor naar www.capelleaandenijssel.nl.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Evenementenvergunning  verleend

Huttendorp Schollevaar 2020 op het grasveld tegenover Klarinet 1 (BSO Drakenstein) van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2020:

 • 24 augustus 2020, van 09:00 tot 17:00 uur;
 • 25 augustus 2020, van 09:00 tot 23:00 uur;
 • 26 augustus 2020, van 09:00 tot 23:00 uur;
 • 27 augustus 2020, van 09:00 tot 00:00 uur;
 • 27 augustus 2020, overnachting op het veld tot 28 augustus 2020, 07.00 uur;
 • 28 augustus 2020, van 07:00 tot 18:00 uur.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Akor, voor het plaatsen van een bouwunit aan de Steenloperstraat (onder de parkeergarage), van 17 juli 2020 tot en met 22 januari 2021.
 • Constructif, voor ingebruikname gemeentegrond aan de Meeuwensingel en omgeving, nodig voor het verduurzamen van 180 woningen, van 21 september 2020 tot en met 29 mei 2021. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
 • Ploeg Kozijnen, voor ingebruikname van 4 parkeerplaatsen voor het gebouw aan de Haydnstraat 2-152, van 24 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Exploitatie-en terrasvergunning

Aquapelle gevestigd aan Pelikaanweg 4/4a.

Drank-en horecavergunning

Aquapelle gevestigd aan Pelikaanweg 4/4a.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij Gruttosingel 5, vanwege verbouwing woning. Van 24 juli tot en met 7 augustus 2020.
 • Plaatsen container, op parkeerplaats aan de zijkant van de weg aan Bizetstraat, vanwege tuinrenovatie Mendelssohnstraat 17. Van 31 juli tot en met 5 augustus 2020.
 • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij Toendra 1, vanwege tuinrenovatie. Van 27 juli tot en met 29 juli 2020.
 • Plaatsen container. op parkeerplaats nabij Scheldedal 19, vanwege verbouwing woning. Van 4 juli tot 5 augustus 2020.
 • Reeds geplaatste container, op rijbaan Bermweg 382 vanwege verbouwing woning. Van 21 juli tot en met 31 juli 2020.
 • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij Akkerwinde 113, vanwege verbouwing woning. Van 5 augustus tot 19 augustus 2020.
 • Plaatsen container, op parkeerplaats in Sweelinckstraat voor afvoeren tuinbestrating van de woning Beethovenlaan 57, van1 augustus tot en met 7 augustus 2020.
 • Zomervakantie activiteiten van Speeluitleen De Driehoek, op het grasveld, de skelterbaan en het Cruyff Court aan de Purmerhoek, van woensdag 22 juli tot en met zaterdag 29 augustus 2020 van 10:00 uur tot 19:00 uur. Voor het tijdens de zomervakantiedagen uitlenen van buitenspeelmaterialen, het plaatsen van springkussens op de woensdagen en een voetbaltoernooi op de maandagen (6 t/m 15 jaar).
 • Kidsplein, kinderactiviteiten op het Pier Panderplein op:
  • Zaterdag 25 juli 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
  • Zaterdag 8 augustus 2020 van 10.00 uur tot 16.00uur;
  • Zaterdag 22 augustus 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 • Straatbarbecue, voor bewoners van de van Speykstraat (van Kinsbergenstraat, oprit naar schoolgebouw) op zaterdag 22 augustus 2020 van 16.00 uur tot 23.00 uur.
 • Schilderen in het Schollebos, 15 augustus 2020 van 09.00 uur tot 18.00 uur

Collecterooster augustus 2020

17 tot en met 22 augustus 2020 - Stichting Support 4 Specials

Melding gebruik spandoeklocaties

voor het ophangen van spandoeken van:

 • 16 tot en met 22 augustus 2020 - Huttendorp Schollevaar
 • 23 tot en met 29 augustus 2020 - KWF

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van beide Tussenspoor en Valeriusrondeel 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.