Bekendmakingen 26 februari 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 15 februari 2020

Anna Maria van Cappellenpark
(aan de Couwenhoekseweg)
Voor de activiteit: bouwen, kunstwerken

Datum ontvangst: 17 februari 2020

Wilhelminastraat 36
Voor de activiteit: bouwen, vergroten dakkapel voorzijde
Het Ambacht 1
Voor de activiteit: bouwen, schutting
Alkenlaan 91
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw Eben-Haezerschool
Gounodstraat 100
Voor de activiteit: bouwen, vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw
Duikerlaan 88
Voor de activiteit: bouwen, vervangen entree

Datum ontvangst: 18 februari 2020

Schinkelse baan 1
Voor de activiteit: bouwen, gevelaanpassing
’s-Gravenweg 311
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding clubhuis golf & country club
Evertsenstraat 1 – 3
Voor de activiteit: bouwen, kelder
Diezedal 14
Voor de activiteit: bouwen, wijziging achtergevel

Datum ontvangst: 19 februari 2020

Evoluon
Voor de activiteit: bouwen, voetbrug

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 13 februari 2020

Rubenssingel 8
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Verzenddatum: 17 februari 2020

Bas de Blokrede 30
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Puccinipassage 1 t/m 34
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, plaatsen van een reclame uiting
’s-Gravenpark 1
Voor de activiteit: bouwen, toegangspoort

Verzenddatum: 18 februari 2020

Onacklaan 47
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voor- en achterzijde

Verzenddatum: 19 februari 2020

Brucknerstraat 11
Voor de activiteit: bouwen, airco unit

Verzenddatum: 20 februari 2020

Dotterlei
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, brug

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  verleend

Verzenddatum: 18 februari 2020

Duikerlaan 402
Voor de activiteit: brandveilig gebruik

Standplaatsvergunning  verleend

 • Maxime’s, voor de verkoop van viswaren, op locatie Schermerhoek, nabij huisnummer 509 voor de vrijdagen en zaterdagen. Van 6 maart tot en met 31 oktober 2020.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Reeds geplaatste container, op parkeerplaats nabij de woning 2e Terralaan 9 wegens verbouwing woning. Van 2 februari tot en met 4 maart 2020.
 • Vrijheid Express, naast het gemeentehuis tegenover het Amnestyplein op donderdag 9 april 2020 van 08:00 uur tot 13:00 uur.
 • Plaatsen container, voor de woning Haydnstraat 112, wegens verbouwing. Van 2 maart tot en met 20 maart 2020

Verklaring van geen bezwaar  verleend

 • Erasmus MC - Tour de Rotterdam, voor het passeren van de gemeente Capelle aan den IJssel op zaterdag 27 juni 2020 tussen 09.30 uur en 12.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Incidentele Kennisgeving Festiviteiten van Café de Keizershof gevestigd aan de Amsteldiep 77. Voor 29 februari, 20 maart, 25 april, 30 mei en 27 juni 2020, van 16.00 uur tot 23.00 uur.
 • Sporten voor Stichting Pallieter, voor jongeren van de Elimkerk op vrijdag 6 maart 2020 van 19.00 uur tot 22.00 uur in Sporthal Schenkel, Capelseweg 39.
 • Plaatsen van een container ter hoogte van Bachstraat 109 wegens de verbouwing van een woning. Van 6 maart tot en met 16 maart 2020

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

 • Super Schenkeldag, grasveld Dotterlei/Bongerd, 27 juni 2020 van 11.30 tot 19.30 uur

Collecterooster maart 2020

 • 2 tot en met 7 maart 2020 - Jantje Beton
 • 9 tot en met 14 maart 2020 - Amnesty International
 • 16 tot en met 21 maart 2020 - Reuma Nederland
 • 23 tot en met 28 maart 2020 - Stichting ZOA
 • 30 maart 2020 tot en met 4 april 2020 - Fonds Gehandicaptensport

Melding gebruik spandoeklocaties

Voor het ophangen van spandoeken van:

 • 15 tot en met 21 maart 2020 - Stichting ZOA
 • 30 maart 2020 tot en met 4 april 2020 - Capelse Dorpskerk Bazaar

Kledinginzameling

 • 1 tot en met 31 maart 2020 ten behoeve van Fonds Slachtofferhulp