Bekendmakingen 24 juni 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 11 juni 2020

Waardenpad
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voet-fietsbrug

Datum ontvangst: 12 juni 2020

Koperwiek 8
Voor de activiteit: reclame, wijzigen reclame
Beemsterhoek
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voetbrug

Datum ontvangst: 13 juni 2020

Libellendans 10
Voor de activiteit: bouwen, vlonder
De Fallastraat 1
Voor de activiteit: bouwen, fietsberging
De Ruyterstraat 17
Voor de activiteit: bouwen, vervangen garage voor overkapping

Datum ontvangst: 14 juni 2020

Paradijsselpark 175
Voor de activiteit: bouwen, overkapping
Binnenhof 3
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Dorpsstraat 150
Voor de activiteit: bouwen, renoveren schuur

Datum ontvangst: 15 juni 2020

Hilde erf
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voetbrug
Rivierweg
Voor de activiteit: bouwen, voetbrug
Elegastburg
Voor de activiteit: bouwen, renoveren visvlonder
Arabella
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voetbrug

Datum ontvangst: 19 juni 2020

Burgemeester Schalijlaan
(aan de achterzijde van Dubbelspoor 62)
Voor de activiteit: kappen van 1 linde in het gazon in verband met het plaatsen van een perskuip en ontvangstkuip (voor de nieuwe riolering); herplanten met 1 linde

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 16 juni 2020

Solisplein 55
Voor de activiteit: bouwen, wegschuifbare balkonbeglazing
Slotplein 13
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden cafetaria

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Exploitatievergunning

Rasa Sayang gevestigd aan Springersdiep 3

Drank-en horecavergunning

Rasa Sayang gevestigd aan Springersdiep 3
Dela Uitvaartverzorging gevestigd aan Burgemeester Schalijlaan 2

Speelautomatenvergunning  verleend

Lin Huang Cafetaria Family, Picassopassage 6/6A, voor het hebben van 2 kansspelautomaten. Van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2025

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Melding kappen vergunningvrije bomen

P.C. Boutenssingel
(ter hoogte van huisnummer 5)
Het kappen van 3 populieren staande in een boswal wegens verminderde vitaliteit en uitbrekende takken

Collecterooster juli 2020

6 tot en met 11 juli 2020, Stichting Woord en Daad
13 tot en met 18 juli 2020, Stichting Huttendorp Schollevaar

Kledinginzameling

1 tot en met 31 juli 2020 voor het Longfonds

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

  • Khalil, E. - 23-11-1998 - Valeriusrondeel 262 - 13-07-2020
  • Bulanova, M. - 25-08-1999 - Chopinstraat 167 - 13-07-2020
  • Đàm, M.A. - 28-09-2001 - Chopinstraat 167 - 14-07-2020
  • Freigofaitė, D. - 19-06-1996 - Floridaweg 22 D - 15-07-2020
  • De Vilhena, S.A.A. - 02-06-1969 - Machteld erf 21 - 16-07-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010.

Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

  • Mijling, B.N. - 01-08-1993 - Sperwerhof 46 - 15-06-2020
  • Najm, D.K. + kinderen - 10-10-1988 - Grafiek 94 - 16-06-2020
  • Asaad, H.S. - 21-02-1993 - Grafiek 94 - 16-06-2020          
  • Pauelsen, S.T. - 19-04-1987 - Prent 62 - 17-06-2020
  • Szumiło, D. - 20-07-1994 - Hoofdweg 8 A - 18-06-2020     

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.