Bekendmakingen 21 juli 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning - aangevraagd

Datum ontvangst: 7 juli 2021

Meerkoetstraat 51
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Paradijsselpark 191
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 8 juli 2021

Barckalaan
Voor de activiteit: bouwen, veranderen bedrijfsgebouw

Datum ontvangst: 9 juli 2021

Tussen Fascinatio Boulevard 522 en Rivium Westlaan 140
Voor de activiteit: bouwen, trapgatsparing

’s-Gravenweg 139
Voor de activiteit: bouwen, wijziging herbouwen wagenschuur (20150085)

Narcisstraat 25
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 10 juli 2021

Merellaan 252
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 13 juli 2021

Merelhoven 337
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure - verleend

Verzenddatum: 15 juli 2021

Nijverheidsstraat 337
Voor de activiteit: bouwen, wijziging voorgevel en wijziging constructie

Verzenddatum: 16 juli 2021

’s-Gravenweg 368 kavel 2A
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouwwoning  

’s-Gravenweg 368
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouwwoning, de helft van een 2-1 kap

’s-Gravenweg 368, kavel 2B
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouwwoning, de helft van een 2-1 kap

Flatusstraat 67
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw 1e etage

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

  • Parkeerplaats tegenover het Dubbelspoor 100 voor het plaatsen van een container voor opslag in verband met verbouwing woning. Voor de periode 30 juli tot en met 30 augustus 2021.
  • Coen Hagedoorn Bouw, voor het plaatsen van een keet en container op het grasveld aan de Torenhof voor de onderhoudswerkzaamheden aan de 3 woonblokken Torenhof 1 tot en met 61. Voor de periode 27 september tot en met 17 december 2021.
  • Verlenging Van Wijnen Stolwijk, voor de reeds verleende vergunning voor het in gebruik nemen van gemeentegrond (parkeervakken) Rivierweg blok 6 van 3 september tot en met 1 oktober 2021.
  • Wallaard, ingebruikname gemeentegrond in opdracht van de gemeente Capelle (parkeerplaats aan de Groenendijk) voor opslag materialen project Silkeborg. Voor de periode 30 augustus 2021 tot 1 april 2022.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

  • Terras Knop Op en Dierenweide, Cornelis de Houtmanstraat 45a, 21 juli 2021 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
  • Buurtfeest VvE Henry Moorepassage 78 tot en met 224, 21 augustus 2021 van 16.00 uur tot 20.00 uur.
  • Kinderfeestje Schollebos, 29 augustus 2021 van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Kappen vergunning vrije bomen

Silkeborg
Het kappen van 12 sierperen, 1 krimlinde, 1 veldesdoorn, 1 amberboom, 1 haagbeuk, 6 elzen en 1 meidoorn wegens rioleringswerkzaamheden, het ophogen van de verharding, het vervangen van openbaar groen en het vervangen van openbare verlichting. Herplant met 28 bomen van een nader te bepalen soort.