Bekendmakingen 18 augustus

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  - aangevraagd

Datum ontvangst: 29 juli 2021

Keerkring 1
Voor de activiteit: bouwen, verkeersbruggen en kademuur Dalenbuurt-West
Datum ontvangst: 30 juli 2021
Stadsplein 3
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen terrasbeschutting

Datum ontvangst: 31 juli 2021

Pelikaanweg 4
Voor de activiteit: bouwen, fietsenstalling

Datum ontvangst: 2 augustus 2021

(Achterzijde) Bermweg 73, hoek Capelseweg
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan, aanleggen/wijzigen in-/uitrit, kappen. Het bouwen van 17 appartementen en 21 grondgebonden woningen

Datum ontvangst: 4 augustus 2021

Bouvigne 37
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 10 augustus 2021

Narcisstraat 39
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure      -  verleend

Verzenddatum: 2 augustus 2021

Klaroen 8
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel

Verzenddatum: 3 augustus 2021

Merelhoven 337
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel
Doormanstraat 35
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
1e Terralaan 16
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel voorzijde
1e Terralaan 14
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel voorzijde

Verzenddatum: 5 augustus 2021

Paradijsselpark 191
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Brucknerstraat 37
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Verzenddatum: 6 augustus 2021

Bachstraat 7
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2021 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Metaalrecycling

 • Fascinatio Boulevard 602, 2909 VA Capelle aan den IJssel, Van Dorp Installaties B.V. (430250).

Motorvoertuigen/ -herstel

 • Radarstraat 7, 2901 AV Capelle aan den IJssel, Felyx Sharing B.V. (419814).

Tankstations

 • Hoofdweg 30, 2908 LC Capelle aan den IJssel, Garagebedrijf P. Verhoeve in combinatie met Tango-verkooppunt (413158).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, stuur een email naar info@dcmr.nl.

Ingebruikname gemeentegrond -  verleend

 • Metz Nederland (opdrachtgever is Havensteder), ingebruikname gemeentegrond op parkeerplaats nabij de woning Azaleastraat 9, in verband met verbouwing van de woning, van 20 augustus tot en met 24 september 2021
 • SW bv, ingebruikname van 3 parkeerplaatsen aan de Granida erf ter hoogte van huisnummer 22, voor plaatsen van een container, toilet en schaftkeet, in verband met schilderswerkzaamheden, van 23 augustus tot en met 12 november 2021
 • Tegenover Dubbelspoor 100, plaatsen container (dit betreft een verlenging van de reeds eerder verleende vergunning), in verband met verbouwing woning, van 31 augustus tot en met 13 september 2021
 • Plaatsen container voor de garage van de woning Lahndal 10 in verband met verbouwing, van 10 augustus tot en met 29 november 2021
 • Plaatsen container op parkeervak achter de woning Verdistraat 19 in verband met verbouwing badkamer, van 20 augustus tot en met 24 oktober 2021

Marktvergunning - verleend

 • Dhr. J. Bakker, voor de verkoop van snoepartikelen op het Stadsplein, met ingang van 1 september 2021

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Sport en Spel, grasveld tussen flat Karekietstraat en Reigerlaan, 21 augustus 2021 van 10.00 tot 20.00 uur
 • Barbecue vrijwilligers Stichting buurtgroep Capelle West, Willem Barentszstraat 3, 27 augustus 2021 van 17.00 tot 23.00 uur
 • Barbecue leden van taekwondo vereniging Oh Do Kwan in het Schollebos, 28 augustus 2021 van 13.00 tot 17.00 uur
 • Bridal shower, koepel Rivium 1e straat, 28 augustus 2021 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Zomerspeelfeest, plein Rollebollebos, Vlinderbaan 12, op 29 augustus 2021 van 12.00 tot 16.00 uur
 • Pizzabus personeel en bewoners ‘Fokus de Hoven project’, parkje Roekstraat/Buizerdhof, 1 september 2021 van 15.30 tot 22.00 uur
 • Viering 10 jaar Raeger, voor cliënten op het terrein van Raeger, Fascinatio Boulevard 622, 6 september 2021 van 11.30 tot 15.30 uur
 • Herfstbarbecue, plein aan het Palet ter hoogte van nummer 51,16 oktober 2021 van 17.00 tot 23.00 uur
 • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij de woning Breedspoor 172, in verband met afvoeren tuintegels, van 17 augustus tot en met 24 augustus 2021
 • Plaatsen container, op parkeerplaats ter hoogte van Capelseweg 96 in verband met renovatie dak, van 13 september tot en met 27 september 2021
 • Plaatsen container, achteraan de Delibesstraat naast de Couperinstraat op parkeerplaats, in verband met verbouwing woning, van 16 augustus tot en met 21 augustus 2021
 • Plaatsen container, op parkeerplaats Liszstraat, van 17 augustus tot en met 28 augustus 2021
 • Plaatsen container, op parkeerplaats nabij de woning Paltrokmolen 3, in verband met tuinrenovatie, van 20 augustus tot en met 27 augustus 2021