Bekendmakingen 17 april 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 4 april 2019

’s-Gravenweg 139
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 5 april 2019

Koggerwaard 1
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke uitbreiding PCB De Horizon.
Lahndal 23
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Datum ontvangst: 8 april 2019

Barbizonlaan 50
Voor de activiteiten: bouwen en aanleggen in-/uitrit, herbestemming en uitbreiding kantoor naar zorghotel.
Burgemeester Schalijlaan 8, 10, 12, 14, 16 en 18
Voor de activiteit: bouwen, bergingen.

Datum ontvangst: 9 april 2019

Feestdans en Vreugdedans
Voor de activiteiten: werken en werkzaamheden uitvoeren, vervangen riolering.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 11 april 2019

Azoren 11
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, Bed & Breakfast realiseren in woning.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond (Verlenging) verleend

 • MVOI B.V., (2e verlenging), voor werkzaamheden Eneco, parkeerplaatsen Nabucco, tot en met 17 mei 2019;
 • Willems Vastgoedonderhoud,  (2e verlenging), zijstraat Willem Barentszstraat, voor project Doormanplein schilder- en timmerwerkzaamheden, tot en met 31 mei 2019.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Plaatsen container parkeervak tegenover de woning Rigoletto 203, in verband met verbouwing van de badkamer, 9 september 2019 tot en met 4 oktober 2019.

Standplaatsvergunning verleend

 • Dhr. Van Schaik, stoepje nabij stroomkast parkeerplaats Schermerhoek, voor de verkoop van oliebollen in de maanden november en december 2019.

Evenementenvergunning verleend

 • Kermis 2019 van donderdag 25 april 2019 tot en met woensdag 1 mei 2019, op de parkeerplaats achter het gemeentehuis gelegen aan de Lijstersingel,
  • Op- en afbouw kermis
   Opbouwen vanaf dinsdag 23 april 2019, vanaf 18:00 uur;
   Afbouwen vanaf 1 mei tot en met uiterlijk 2 mei, 2019 om 12:00 uur.
  • Openingstijden kermis
   25 april 2019, tussen 18:30 en 22:00 uur;
   26 april 2019, tussen 13:00 en 23:00 uur;
   27 april 2019, tussen 10:00 en 23:00 uur;
   28 april 2019, tussen 13:00 en 22:00 uur;
   29 april 2019, tussen 13:00 en 22:00 uur;
   30 april 2019, tussen 13:00 en 22:00 uur;
   1 mei 2019, tussen 13:00 en 22:00 uur.
 • Oranjenacht 2019, op het Stadsplein, 26 april 2019 van 19.30 uur tot 00.15 uur;
 • Koningsdag festiviteiten 2019, op het Amnestyplein, het Stadsplein en de Lijstersingel, 27 april 2019 van 04.00 uur tot 19.00 uur;
 • Koningsdagviering Capelle West, in en bij het buurtcentrum aan de Willem Barentszstraat 3, 27 april 2019 van 09.00 uur tot 09.45 uur lawaaioptocht door de wijk en van 09.00 uur tot 12.00 uur koningsdagviering;
 • Winkelcentrum De Terp 40 jaar, op het Amsteldiep en de Springersdiep,11 mei 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur;
 • Braderie in de Doormanstraat, 18 mei 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur;
 • Rommelmarkt, in de Willem Barentszstraat tussen de Cornelis Houtmanstraat en de Doormanstraat, 18 mei 2019 van 08.00 uur tot 16.00 uur;
 • Avondvierdaagse Capelle aan den IJssel, de start- en eindlocatie is het clubgebouw van Hockeyclub Capelle, Capelseweg 33, van 17 juni 2019 tot en met 21 juni 2019, tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container en kraan, voor de werkzaamheden aan de school OBS WEST, aan de Berliozstraat, 18 april tot en met 2 mei 2019;
 • Plaatsen van een container voor de renovatie van de tuin, parkeerplaats voor Paganinistraat 113, 19 april tot en met 26 april 2019;
 • Bijeenkomst Singh Sabha, aan de achterzijde Spoorlaan 20, op 21 april 2019 van 14.00 uur tot 20.00 uur.

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Huttendorp Schollevaar op het grasveld tegenover Klarinet 1, van 26 augustus tot en met 30 augustus 2019;
 • Dag van het Park, Schollebos, 25 mei en 26 mei 2019.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Het kappen van 8 bomen staande ter hoogte van De Graafschap voor de ophoging van de groenstroken.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Van Schaik, P.V., - 21-09-1971 - Frederik van Eedenplaats 89 - 09 mei 2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.