Bekendmakingen 12 juni 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 28 mei 2019

Ina Damman erf 38
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 29 mei 2019

Lijstersingel 22
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig gebruik school.
Lijstersingel 22
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke school.
Alkelaan 1 - 81A (oneven)
Karekietstraat 1 - 81A (oneven)
Karekietstraat 103 - 183A (oneven)
Reigerlaan 116 - 196A (even)

Voor de activiteit: bouwen, renovatie 212 woningen.

Datum ontvangst: 31 mei 2019

Lylantse baan 1
Voor de activiteit: bouwen, renovatie kantoorpand.

Datum ontvangst: 3 juni 2019

Admiraal Helfrichweg 2P
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen beveiligingscamera’s.
Klepperdans 162
Voor de activiteit: bouwen, schuur en schutting.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

  • Dahir, F. - 24-04-1964 - Braamberg 121 - 02-07-2019       
  • Konovalov, Z. - 03-03-1960 - Klepperdans 40 - 02-07-2019
  • Ramcharan, R.D. - 12-09-1981 - Educatusstraat 44 - 02-07-2019
  • Luckert, S. + kind - 10-03-1988 - Rivierweg 82 - 02-07-2019
  • Oláh, R. - 15-02-1994 - Hudsonbaai 16 - 02-07-2019
  • Leidelmeyer, E. - 05-01-1988 - Banda Neira 78 - 02-07-2019
  • Patty, R.M. - 07-09-1993 - Alkenoord 197 - 03-07-2019
  • Van der Ploeg, J.H. - 07-01-1986 - Toendra 49 - 03-07-2019
  • Mardenborough, C.Z. - 05-10-1983 - Sperwerhof 82 - 03-07-2019
  • Reijnier, M. - 13-05-1995 - Rogaland 18 - 03-07-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.