Bekendmakingen

Hier vindt u de elke week de bekendmakingen van vergunningen en meldingen, zoals deze ook op woensdag in de IJssel en Lek-gepubliceerd worden. Ontvang de bekendmakingen in uw e-mail.

Inschrijven voor nieuwsbrief

App omgevingsalert

Bekijk aanvragen voor de omgevingsvergunningen op een kaart, als lijst of ontvang berichten op uw telefoon.

E-mailservice over uw buurt

U kunt ook op de hoogte blijven van bekendmakingen van verschillende organisaties via Overheid.nl. Hier kunt zich u zich in enkele stappen voor de e-mailservice inschrijven. Let op dit zijn de alleen de bekendmakingen die op Overheid.nl gepubliceerd worden.

U kunt zelf kiezen:

 • over welke onderwerpen u wordt ge├»nformeerd,
 • van welke organisaties (gemeente, waterschap, provincie en andere overheidsorganisaties) u bekendmakingen wilt ontvangen en
 • tot welke afstand vanaf uw adres

 • Bekendmakingen 16 juni 2021

  Omgevingsvergunning   aangevraagd

  Datum ontvangst: 4 juni 2021

  Rivium Westlaan 74
  Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel Rive Tower 1

  Datum ontvangst: 5 juni 2021

  Brahmsstraat 174
  Voor de activiteit: bouwen, uitbouw op balkon

  Datum ontvangst: 6 juni 2021

  Bouvigne 37
  Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

  Ontvangstdatum: 7 juni 2021

  Bachstraat 63
  Voor de activiteit: aanleggen inrit

  Datum ontvangst: 8 juni 2021

  Lofoten 1
  Voor de activiteit: bouwen, houten berging
  Neckardal 14
  Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

  Datum ontvangst: 9 juni 2021

  Nijverheidsstraat 337
  Voor de activiteit: bouwen, wijziging voordeur en garagedeur en wijziging constructie achtergevel
  1e Lunarelaan 18
  Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning achterzijde (1e verdieping) en dakkapel (2e verdieping)

  Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

  Omgevingsvergunning   verleend

  Verzenddatum: 4 juni 2021

  Fazantstraat 24
  Voor de activiteit: bouwen, vervangen van de garagedeur door een raamkozijn
  Anna Maria van Cappellenpark 21
  Voor de activiteit: bouwen, bouwen van een overkapping

  Verzenddatum: 8 juni 2021

  Perceel Talingstraat 43
  Voor de activiteit: kappen van 1 linde wegens verminderde vitaliteit en een korte levensverwachting als gevolg van een slechte standplaats

  Verzenddatum: 9 juni 2021

  Merellaan 275
  Voor de activiteit: bouwen, plaatsen dakkapel achterzijde

  Verzenddatum 10 juni 2021

  Van Kinsbergenstraat 29
  Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie naar een woning en een bedrijfsruimte
  Librije 183 - 185
  Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie naar 5 woningen
  Goudenregenstraat 12
  Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie naar een woning en een bedrijfsruimte

  Heroverweging omgevingsvergunning

  Verzenddatum: 3 juni 2021

  Gerard Doustraat 32
  Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakopbouw

  Verzenddatum: 10 juni 2021

  Gerard Doustraat 18
  Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakopbouw

  Bent u het niet eens met het besluit?

  Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

  Informatie
  Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

  Ingebruikname gemeentegrond   verleend

  • Willems Vastgoed BV, ingebruikname van 3 parkeervakken nabij Aida 96 vanwege het aanbrengen van spouwankers aan de kopgevels van de woningen, van 14 juni tot 31 juli 2021
  • Van Vulpen, ingebruikname gemeentegrond (dit betreft een verlenging van de reeds verleende vergunning), aan de Rivium Quadrant 28, van 30 april tot 30 september 2021
  • Heijmans Infra BV, ingebruikname gemeentegrond voor de opslag van buizen en een container tegenover Rubenssingel 121. De buizenopslag komt op het gras tussen de bomen en de container op het verharde gedeelte (niet op het gras). Heijmans vervangt de drinkwaterleiding in opdracht van Evides, van 14 juni tot 29 juli 2021

  Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

  Hiervoor is griffierecht verschuldigd

  Exploitatievergunning

  • Don Pizza, gevestigd aan Kanaalweg 23

  Drank- en horecavergunning 

  • Don Pizza, gevestigd aan Kanaalweg 23

  Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

  Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

  De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

  • Plaatsen container, op parkeervak nabij Hermitage 16 voor de opslag van zand, van 18 tot 19 juni 2021
  • Plaatsen container, op parkeervak nabij Merelhoven 353 voor een verbouwing, van 21 juni tot 26 juni 2021
  • Plaatsen container, op de parkeerplaats nabij Beltmolen 43 voor het afvoeren van puin, van 5 juli tot 9 juli 2021 (het voetbruggetje mag niet geblokkeerd worden)
  • Plaatsen container, nabij Grootzeil 9 voor een tuinrenovatie, van 2 augustus tot 16 augustus 2021
  • Bingobijeenkomsten in  Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels Erf 20:
   • vrijdag 24 september 2021 van 19.00 tot 23.00 uur;
   • vrijdag 29 oktober 2021 van 19:00 tot 23:00 uur;
   • vrijdag 26 november 2021 van 19:00 tot 23:00 uur;
   • vrijdag 3 december 2021 van 15:30 tot 19:00 uur (kinderbingo);
   • vrijdag 17 december 2021 van 19:00 uur tot 23.00 uur.
 • Bekendmakingen 9 juni 2021

  Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

 • Bekendmakingen 2 juni 2021

  Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

 • Bekendmakingen 26 mei 2021

  Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

 • Bekendmakingen 19 mei 2021

  Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

 • Bekendmakingen 12 mei 2021

  Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

 • Bekendmakingen 28 april

  Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

 • Bekendmakingen 21 april 2021

  Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.